Skip to main content
| Notaka

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”.

Σας καλούµε προς υποβολή σφραγισµένων προσφορών, στην Επιτροπή που ορίστηκε από τον ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ευρυτανίας. (Α.∆.Α.: ΩΧΙ0465ΦΘΕ-1Σ9), µέχρι την 10.00 ώρα της 01-12-2016, στο γραφείο την ∆ιαχείρισης Υλικού – Χρηµατικού της ∆ιευθύνσεως µας ( Εθν. Αντιστάσεως 9-Καρπενήσι, 1ος όροφος), για την προµήθεια υγρών καυσίµων και συγκεκριµένα πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµία Ευρυτανίας.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 Σας καλούµε προς υποβολή σφραγισµένων προσφορών, στην Επιτροπή που ορίστηκε από τον ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ευρυτανίας. (Α.∆.Α.: ΩΧΙ0465ΦΘΕ-1Σ9), µέχρι την 10.00 ώρα της 01-12-2016, στο γραφείο την ∆ιαχείρισης Υλικού – Χρηµατικού της ∆ιευθύνσεως µας ( Εθν. Αντιστάσεως 9-Καρπενήσι, 1ος όροφος), για την προµήθεια υγρών καυσίµων και συγκεκριµένα πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµία Ευρυτανίας.

– Η εγκεκριµένη πίστωση από το Α.Ε.Α./∆ιεύθυνση Οικονοµικών ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των νόµιµων κρατήσεων ( Α.∆.Α.: 6ΥΓΝ465ΦΘΕ-∆Ρ4 ).

– Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, της µέσης τιµής λιανικής πώλησης, των πρατηρίων που βρίσκονται στην πόλη του Καρπενησίου, την ηµέρα της παράδοσης και η οποία θα µας γνωστοποιηθεί από το Τµήµα Εµπορίου.

– Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

α) αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο (Φορολογική ενηµερότητα),

β) Βεβαίωση µη οφειλής από το Ι.Κ.Α. έδρας της επιχείρησης (Ασφαλιστική Ενηµερότητα),

γ) αντίγραφο της άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή και

δ) αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων. – Η ποιότητα του καυσίµου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, όπως καθορίζονται µε αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου.

– Η παράδοση του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνει από τον ανάδοχο προµηθευτή µε βυτιοφόρο όχηµά του:

α) στο κτίριο της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ευρυτανίας, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 9 – Καρπενήσι και

β) στο κτίριο του Αστυνοµικού Τµήµατος Φουρνάς, στην Φουρνά -Ευρυτανίας.

Η ποσότητα των λίτρων που απαιτείται για έκαστη Υπηρεσία θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία µας, ανάλογα µε την χωρητικότητα των δεξαµενών και το εγκεκριµένο χρηµατικό ποσό. – Η πληρωµή της αξίας των καυσίµων στον ανάδοχο θα γίνει από την Υπηρεσία µας µέσω Παγίας Προκαταβολής (τοις µετρητοίς).

– Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του προµηθευτή είναι :

α) Υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

β) Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής

γ) Πρωτόκολλο οριστικής Ποιοτικής & Ποσοτικής παραλαβής των καυσίµων.

δ) Φορολογική ενηµερότητα & ασφαλιστική ενηµερότητα για είσπραξη χρηµάτων.

– Το ποσοστό των κρατήσεων είναι 6,05 % ( Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ∆ηµοσίου 0,25%, Τ.Α.Υ.Υ.Ε. 0,30%, Α.∆.Σ. 0,06% ). Η κράτηση υπέρ της Α.∆.Σ. 0,06% υπόκειται σε τέλη 3% χαρτόσηµο και 20% Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήµου. -Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προµηθευτή.

-Στο καθαρό ποσό της αξίας των καυσίµων γίνεται παρακράτηση φόρου 1% που βαρύνει τον προµηθευτή. – Πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία µας, κάθε εργάσιµη ηµέρα από 08:30π.µ. – 14:30µ.µ (τηλ 2237089159),

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!