| Notaka

“Το εγχειρίδιο για σαρωτικούς φορο – ελέγχους στην αγορά”.

ΓΓΔΕ: Στο στόχαστρο τα ύποπτα POS – Τα βήματα μέχρι το «λουκέτο» – Προσωρινός προσδιορισμός προστίμου σε περίπτωση παράβασης.

 

Ανοιχτό «πόλεμο» με τη φοροδιαφυγή κήρυξε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος, ύστερα από την πρόσφατη αποκάλυψη της υπόθεσης με τα POS, έδωσε εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά, που θα πραγματοποιούνται επί 24ώρου βάσεως ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Το νέο σχέδιο της ΓΓΔΕ περιλαμβάνει πρόστιμα, λουκέτα για 48 ώρες, αλλά και από 6 μήνες μέχρι και 3 χρόνια για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίοι μάλιστα θα μπαίνουν στη «μαύρη» λίστα του υπουργείου Οικονομικών για περαιτέρω ελέγχους στα εισοδήματά τους, στην κινητή και ακίνητη περιουσία τους.

Ειδικότερα, οι ελεγκτές, με βάση τις νέες εντολές του γ.γ. Δ.Ε., καλούνται να κάνουν φύλλο και φτερό τα βιβλία επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, ειδικά στις νησιωτικές και γενικότερα τουριστικές περιοχές της χώρας, με προτεραιότητα σε κλάδους ή φορολογούμενους με υψηλή παραβατικότητα.

Για να αποφευχθούν μάλιστα φαινόμενα προστριβών και εντάσεων κατά τους επιτόπιους ελέγχους, ο κ. Πιτσιλής ζήτησε και τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, στελέχη της οποίας θα μετέχουν σε μικτά κλιμάκια τέσσερις φορές τον μήνα.

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται από το φορολογικό έλεγχο παράβαση θα επιδίδεται στον υπόχρεο προσωρινός προσδιορισμός προστίμου, καθώς και σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου στο οποίο θα αναφέρεται η φορολογική οφειλή.

Το εν λόγω σημείωμα θα επιδίδεται στον φορολογούμενο ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του προθεσμία 20 ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησής του, για να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με την επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμου.

Εξονυχιστικοί εξάλλου θα είναι οι έλεγχοι και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων.

Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται εγγράφως στον υπόχρεο να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις.

Όσον αφορά τη χρήση POS από τις επιχειρήσεις, η ΓΓΔΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους ελεγκτές όταν εντοπίζουν «μηχανάκια» με την ένδειξη «MyPOS» ή «MyPOS ΕU» τα οποία έχουν κατακλύσει την αγορά μετά τη θέσπιση των capital controls.

Πώς θα διενεργούνται οι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι

Τα συνεργεία ελέγχου θα αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους (στην περίπτωση μάλιστα των ΔΟΥ στα συνεργεία δύνανται να συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι και όχι μόνον όσοι υπηρετούν σε τμήματα ελέγχου) και θα διενεργούν μερικούς επιτόπιους ελέγχους τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες, σε ημερήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων του Σαββάτου και της Κυριακής.

Οι έλεγχοι εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων θα διενεργούνται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα σε αυτούς που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα, οι οποίοι θα εντοπίζονται ως εξής:

1. από τα στοιχεία του αρχείου της υπηρεσίας και τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ELENXIS

2. από έγγραφη πληροφόρηση (δελτία πληροφοριών, καταγγελίες φορολογουμένων κ.λπ.) και

3. από επιλογή από εξωτερική πληροφόρηση ή άλλη αιτία του προϊσταμένου της υπηρεσίας.

Μετά τη «στοχοποίηση» θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Θα διενεργείται έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), κυρίως όσον αφορά τη διακίνηση των αγαθών, την πώληση αυτών και την παροχή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, θα εξετάζεται αν εκδόθηκαν τα οριζόμενα από τον ν.4308/2014 παραστατικά διακίνησης (Παραστατικό Διακίνησης, Δελτίο Αποστολής, Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων, Έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης κ.λπ.), τιμολόγια πώλησης και παραστατικά λιανικής πώλησης (Απόδειξη, Απόδειξη λιανικής, Απόδειξη λιανικής πώλησης, Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, Απόδειξη λιανικών συναλλαγών κ.λπ.), για τη διακίνηση και την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιτηδευματιών ή μεταξύ επιτηδευματιών και ιδιωτών-καταναλωτών.

2. Για τον σκοπό αυτό κάθε συνεργείο μερικού επιτόπιου ελέγχου όταν διαπιστώνει διακίνηση αγαθών στον δρόμο ή έξοδο πελατών από κάθε είδους επαγγελματική εγκατάσταση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, θα ζητεί το προβλεπόμενο από τον ν.4308/2014 παραστατικό διακίνησης ή πώλησης. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.) η είσοδος εντός του καταστήματος ή στους εξωτερικούς χώρους αυτού είναι απαραίτητη, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκδοση παραστατικού λιανικής πώλησης για την επιτόπια κατανάλωση φαγητών, ποτών κ.λπ.

3. Τα μέλη του συνεργείου ελέγχου δύνανται να εισέρχονται σε επαγγελματική εγκατάσταση και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη έκδοση παραστατικού διακίνησης ή πώλησης, ή τα παραστατικά που αφορούν τη συναλλαγή δεν επιδεικνύονται στον έλεγχο, ή πρόκειται για περιπτώσεις εκ των προτέρων στοχευμένων ελέγχων λόγω δραστηριότητας, ιστορικού επιχείρησης κ.λπ., θα εισέρχονται οπωσδήποτε στην επαγγελματική εγκατάσταση, θα αναφέρουν την ιδιότητά τους, θα επιδεικνύουν την εντολή ελέγχου και την αστυνομική τους ταυτότητα, θα επαληθεύουν την παράβαση (όταν διαπιστώνεται) και θα θεωρούν τα βιβλία (στις περιπτώσεις που η επιχείρηση υποχρεούται σε ενημέρωση βιβλίων και εφόσον αυτά επιδειχθούν) και τα στοιχεία της επιχείρησης (ημερομηνία ελέγχου, ονοματεπώνυμο υπαλλήλων, υπογραφές). Στη συνέχεια θα ελέγχουν αν αποδόθηκαν οι επιρριπτόμενοι και παρακρατούμενοι φόροι (ΦΠΑ, ΦΜΥ, Αμοιβές τρίτων κ.λπ.) και θα αναζητούνται η υποβληθείσα δήλωση και η σχετική ταυτότητα οφειλής.

4. Με την ολοκλήρωση των ελεγκτικών επαληθεύσεων από τα μέλη του συνεργείου ελέγχου και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον φορολογικό έλεγχο παράβαση, θα επιδίδεται στον υπόχρεο προσωρινός προσδιορισμός προστίμου, μαζί με το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου, στο οποίο θα αναφέρεται η φορολογική οφειλή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού καθώς και οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο τεκμηριώνει τη διαπίστωση της παράβασης. Το σημείωμα διαπιστώσεων θα υπογράφεται από τα μέλη του συνεργείου που διενήργησαν τον έλεγχο και θα επιδίδεται άμεσα στον φορολογούμενο. Με το σημείωμα διαπιστώσεων θα καλείται ο φορολογούμενος εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με την επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμου. Στη συνέχεια θα συντάσσεται αμελλητί έκθεση ελέγχου και θα εκδίδεται οριστική πράξη επιβολής προστίμου.

Επισημαίνεται ότι παρότι δεν απαιτείται να κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμου στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται διαδικαστικές παραβάσεις, θα συντάσσεται και θα κοινοποιείται σε κάθε περίπτωση σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων, για λόγους χρηστής διοίκησης, ενημέρωσης δηλαδή του φορολογούμενου για την παράβαση που υπέπεσε.

5. Σε κάθε περίπτωση που τα μέλη του συνεργείου εισέρχονται στην επαγγελματική εγκατάσταση του φορολογούμενου θα συμπληρώνουν τα στοιχεία στο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ)», το οποίο θα προσκομίσουν στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου που ορίζει η σχετική εντολή, για ενημέρωση σχετικού αρχείου.

Το έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τους ελεγκτές του συνεργείου ελέγχου και από εκπρόσωπο ή υπάλληλο της επιχείρησης. Εφόσον οι πληροφορίες του εντύπου αυτού δεν παρέχονται από την επιχείρηση, θα συμπληρώνονται κατά την εκτίμηση του συνεργείου ελέγχου, με την αναγραφή σχετικής σημείωσης-παρατήρησης στη θέση υπογραφής του φορολογούμενου.

Με τη συμπλήρωση στο ανωτέρω έντυπο του/των εκκαθαριστή/ων (acquirer/s) του POS αποσκοπείται η έρευνα ως προς το αν το πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα διαθέτει POS που έχει εγκατασταθεί από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών – acquirer.

Και αυτό γιατί είναι πολύ πιθανό ο ελεγχόμενος με τον τρόπο αυτό είτε να καταργεί στην πράξη τα capital controls είτε να μη δηλώνει τα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη χρήση του POS αυτού. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της ΠΝΠ «Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», υπάρχει ρητή απαγόρευση -μετά τη 18η/7/2015- κατάρτισης συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος τηρείται εκτός Ελλάδος σε φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όσα POS δεν έχουν μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: «CARDLINK», «ibank Εθνική», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «FDH» ή «EURONET», είναι πιθανό να έχουν εγκατασταθεί από αλλοδαπούς acquirers. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα POS με την ένδειξη «MyPOS» ή «MyPOS ΕU» τα οποία έχουν κατακλύσει την αγορά μετά τη θέσπιση των capital controls. Δεδομένου, ωστόσο, ότι πέραν των ενδείξεων «MyPOS» και «MyPOS ΕU» δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος -από τον οπτικό έλεγχο του μηχανήματος POS- να εξακριβωθεί ότι υπάρχει σύμβαση με αλλοδαπό acquirer, θα πρέπει να ζητείται από τους υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχο η διεξαγωγή συναλλαγής (μικρού ποσού) και να επισυνάπτεται το απόκομμα της συναλλαγής στο «Έντυπο Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου», όπου ως αριθμός αποκόμματος θα εισάγεται ο κωδικός του RRN.

Επισημαίνεται, ενδεικτικά, ότι αν πρόκειται για αλλοδαπό εκκαθαριστή, στο απόκομμα θα εμφαίνονται η επωνυμία του acquirer και η διεύθυνση του στο εξωτερικό.

Επειδή δε ορισμένοι τύποι τερματικών POS (π.χ. D200 της PAX, το οποίο μοιάζει με κομπιουτεράκι χειρός) αποστέλλουν τη βεβαίωση της συναλλαγής με sms ή e-mail, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ζητούνται οι σχετικές εκτυπώσεις.

6. Υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2014 μεταξύ άλλων καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετα βιβλία που προβλέπονταν από τις διατάξεις του ΚΒΣ ή του ΚΦΑΣ) από όλες τις κατηγορίες υπόχρεων π.χ. ιατροί, εκπαιδευτήρια, συνεργεία κ.λπ.

Κατά τον έλεγχο επομένως των υπόχρεων που είχαν υποχρέωση τήρησης ασφαλών πληροφοριών, οι ελεγκτές απαιτείται να ζητούν πληροφορίες από τους εξερχόμενους πελάτες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν οι παραπάνω επαγγελματίες φορολογούμενοι και στη συνέχεια να ελέγχουν αν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από τον ν.4308/2014 παραστατικά.

7. Όταν ο μερικός επιτόπιος έλεγχος διενεργείται σε επιχειρήσεις με οργανωμένα λογιστήρια (διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ν.4308/2014) σε ημέρες και ώρες που το λογιστήριο αποδεδειγμένα δεν λειτουργεί, ο έλεγχος πρέπει να περιορίζεται στην ορθή έκδοση των πάσης φύσεως παραστατικών διακίνησης ή πώλησης και να μη ζητεί για θεώρηση τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, ούτε να καταλογίζονται παραβάσεις μη επίδειξης λογιστικών βιβλίων.

Στην περίπτωση αυτή αν απαιτηθεί έλεγχος των τηρούμενων βιβλίων, αυτός πρέπει να γίνει σε εργάσιμη για το τμήμα του λογιστηρίου ημέρα και ώρα. Στις λοιπές περιπτώσεις που παραδίδονται τα τηρούμενα βιβλία από την επιχείρηση θα διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος των δεδομένων από τα βιβλία με τις υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των δύο τελευταίων φορολογικών περιόδων και εφόσον διαπιστώνονται διαφορές ο έλεγχος επεκτείνεται και σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους.

8. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων. Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται εγγράφως στον υπόχρεο να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις. Παράλληλα θα ενημερώνεται εγγράφως και η αρμόδια για τον έλεγχο ΔΟΥ (εφόσον είναι άλλης αρμοδιότητας), προκειμένου σε περίπτωση μη υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων να προγραμματίσει και διενεργήσει τους σχετικούς ελέγχους.

9. Σε περίπτωση που από τις υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπόκεινται σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ (π.χ. φαρμακεία, εστιατόρια κ.λπ.) προκύπτουν υπόνοιες μετακύλισης του ΦΠΑ στον χαμηλότερο συντελεστή, η αρμόδια για τον έλεγχο ΔΟΥ θα προβαίνει στις περαιτέρω δικές της ενέργειες (για την έκδοση εντολής μερικού ελέγχου).

10. Η μη επιτόπια επίδειξη των δηλώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων δεν αποτελεί κατ’ αρχήν παράβαση. Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται επίσης εγγράφως, με κοινοποίηση στον επιτηδευματία Πρόσκλησης, να προσκομίσει τις δηλώσεις στην αρμόδια για τον έλεγχο ΔΟΥ, σε χρόνο (ημέρα κ.λπ.) που θα ορίζεται σαφώς στην Πρόσκληση. Ταυτόχρονα θα ενημερώνεται εγγράφως και η αρμόδια για τον έλεγχο ΔΟΥ, προκειμένου σε περίπτωση μη προσκόμισης των προαναφερόμενων δηλώσεων να προγραμματίζεται η διενέργεια των σχετικών ελέγχων.

Η όλη διαδικασία ελέγχου σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρώνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

11. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους παρακαλούνται για την επίβλεψη της ορθής λειτουργίας των συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων, καθώς και για την παροχή εν γένει οδηγιών προς τα μέλη των συνεργείων, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τρόπο που θα δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων.

12. Περαιτέρω με ευθύνη των προϊσταμένων τους, οι υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης – Τμήμα Γ’ με τα αποτελέσματα του ελέγχου, μέσω της σχετικής εφαρμογής της ΔΗΛΕΔ στο σύστημα ELENXIS.

Αναστολή λειτουργίας από 6 μήνες έως 3 έτη

Κατά τους διενεργούμενους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αντιμετώπιση φαινομένων ιδιάζουσας παραβατικής συμπεριφοράς, περιπτώσεων υποτροπής ύστερα από την κατ’ επανάληψη διαπίστωση της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων (παραστατικών), όπως και επί περιπτώσεων μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων για διαφορετικές συναλλαγές από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται εκτός από την επιβολή των οριζόμενων από τον ΚΦΔ προστίμων και η κύρωση της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου για διάστημα μέχρι 1 μήνα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997, όπως αυτό ισχύει.

Από τις ως άνω διατάξεις προβλέπεται επίσης η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για διάστημα μέχρι 6 μηνών, σε περιπτώσεις για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί η κύρωση της αναστολής λειτουργίας, και σε διάστημα εντός 3 ετών όταν διαπιστώνεται η επανάληψη μίας από τις προαναφερόμενες παραβάσεις. Στο πλαίσιο των διενεργούμενων μερικών επιτόπιων ελέγχων και με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η κύρωση της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης θα επιβάλλεται:

1) Στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων, εφόσον δηλαδή από πραγματικά γεγονότα προκύπτει ότι από συγκεκριμένες ενέργειες ή την εν γένει συμπεριφορά του ελεγχομένου που εκδηλώνεται με θετικές ενέργειες (χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κ.λπ.), ο ελεγχόμενος αποσκοπεί στο να δυσχεράνει ή να ματαιώσει τον φορολογικό έλεγχο.

2) Κάθε φορά που διαπιστώνεται:

α) από διαφορετικούς φορολογικούς ελέγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση (φορολογικό έτος), της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής,

β) από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία στοιχείου και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση, τουλάχιστον για τρεις διαφορετικές συναλλαγές.

Περαιτέρω και με ευθύνη των προϊσταμένων των ΔΟΥ, οι υπάλληλοι των συνεργείων που διενεργούν τους μερικούς επιτόπιους ελέγχους οφείλουν:

1. Σε περιπτώσεις παρεμπόδισης της διενέργειας φορολογικού ελέγχου να συντάσσουν άμεσα την οικεία έκθεση ελέγχου και το αργότερο εντός δύο, από τη διαπίστωση της παράβασης, ημερών να την αποστέλλουν στη Δ/νση Ελέγχων – Τμήμα Β’.

2. Εφόσον οι διαπιστώσεις της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης των προβλεπόμενων στοιχείων επισύρουν την επιβολή της κύρωσης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2523/1997, να αποστέλλουν αυθημερόν, ή το αργότερο εντός της επόμενης από τη διαπίστωση ημέρας, στη Δ/νση Ελέγχων – Τμήμα Β’, το σχετικό κοινοποιηθέν στον φορολογούμενο Σημείωμα Διαπιστώσεων αποτελεσμάτων ελέγχου και προσωρινό προσδιορισμό προστίμου.

Κατόπιν της υποβολής των απόψεων του υπόχρεου, ή στην περίπτωση παρέλευσης απράκτου της νόμιμης προθεσμίας, θα ολοκληρώνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα η σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου (και πάντως το αργότερο εντός πέντε ημερών, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του μέτρου), η οποία και θα αποστέλλεται άμεσα στη Διεύθυνση Ελέγχων.

Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες ΔΟΥ θα ενημερώνονται για κάθε περίπτωση από τη Διεύθυνση Ελέγχων για τις περαιτέρω οφειλόμενες ενέργειες αναφορικά με την εφαρμογή της διαδικασίας αναστολής λειτουργίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση έκδοσης σχετικής απόφασης του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Τέλος, για τη διαδικασία εφαρμογής της άμεσης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, αναστολής λειτουργίας για 48 ώρες επαγγελματικής εγκατάστασης, με πράξη των ελεγκτικών οργάνων κατόπιν ειδικής εντολής ελέγχου του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία προβλέπεται από τις ίδιες ως άνω διατάξεις του ν. 2523/1997, θα εκδοθεί άμεσα σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

πηγή : naftemporiki.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!