| Notaka

«Τα καύσιμα καίνε εταιρείες λεωφορείων».

O Γενικός Ελεγκτής υποδεικνύει ότι το κράτος έχανε κάθε χρόνο €500.000 από τις εκπτώσεις που δυνατόν να έπαιρναν εταιρείες από τους προμηθευτές καυσίμων και τις οποίες πιθανώς να αξιοποιούσαν για ίδιον όφελος.

 

 

Στον Γενικό Εισαγγελέα εισηγείται να παραπεμφθεί το θέμα προμήθειας καυσίμων σε εταιρείες αστικών λεωφορείων, ο Γενικός Ελεγκτής, με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσον δύο από αυτές επωφελήθηκαν συνολικά €4 εκατ. εις βάρος του δημοσίου, παρουσιάζοντας τιμολόγια που παρέπεμπαν σε μεγαλύτερη κατανάλωση από την πραγματική.
 
Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος, ο Γενικός Ελεγκτής υποδεικνύει ότι το κράτος έχανε κάθε χρόνο €500.000 από τις εκπτώσεις που δυνατόν να έπαιρναν εταιρείες από τους προμηθευτές καυσίμων και τις οποίες πιθανώς να αξιοποιούσαν για ίδιον όφελος.
 
Εξάλλου, ειδικά όσον αφορά την επαρχία Λευκωσίας, από έλεγχο που έγινε, σε σύγκριση με το 2014, διαπιστώθηκε ότι το 2015 (όταν καταμετρούνταν επ’ ακριβώς οι καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων) παρατηρήθηκε μείωση κατά 470.000 λίτρα (ποσοστό 17%) ενώ στην επαρχία Λεμεσού η μείωση ανήλθε σε 585.000 λίτρα ή ποσοστό 30%.
 
Ο Ελεγκτής κάνει επίσης λόγο για διαπλοκή και αφήνει να νοηθεί ότι ανάδοχοι (λεωφορειούχοι) εισέπρατταν τις εκπτώσεις που εκτιμάται ότι τους παραχωρούσαν εταιρείες πετρελαιοειδών για ίδιον όφελος. Παραπέμπει επίσης στο ενδεχόμενο καταδολίευσης του κράτους.

Τα πιο πάνω περιλαμβάνονται σε επιστολή του Γενικού Ελεγκτή προς τον υπουργό Συγκοινωνιών Μάριο Δημητριάδη, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου. Στην επιστολή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η οποία ετοιμάστηκε ύστερα από ανάλυση των σχετικών στοιχείων, αναφέρεται πως ύστερα από διαγωνισμό που προκήρυξε το Γενικό Λογιστήριο οι έξι εταιρείες αστικών λεωφορείων (οι ανάδοχοι) υπέγραψαν συμφωνία με εταιρείες για την προμήθεια καυσίμων η οποία ετέθη σε ισχύ από την 1/2/2015 με διάρκεια 48 μηνών. Στην επιστολή του Ελεγκτή αναφέρονται και τα εξής: 
● Με τις πιο πάνω Συμφωνίες Πλαίσιο, παραχωρείται από τις εταιρείες πετρελαιοειδών στους 6 Αναδόχους έκπτωση ανά λίτρο καυσίμου (στις 5 Συμφωνίες ανέρχεται σε €0,046 ανά λίτρο και στην έκτη €0,041 ανά λίτρο), η οποία μετακυλίεται/μειώνει το Κόστος Ανά Χιλιόμετρο (ΚΑΧ) με βάση το οποίο υπολογίζεται η Κυβερνητική Συνεισφορά, με αποτέλεσμα να μειώνεται ανάλογα το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, προς όφελος του δημοσίου. 
● Λαμβάνοντας υπόψη ότι ετήσια απαιτούνται περί τα 11 εκατ. λίτρα πετρελαίου, το άμεσο οικονομικό όφελος για το Κράτος είναι συνολικά της τάξης των €500.000. Προηγουμένως, οι Ανάδοχοι αγόραζαν πετρέλαιο κίνησης με αδιαφανείς διαδικασίες, παρόλον ότι έχουν κατά νόμο και ρητή συμβατική υποχρέωση να τηρούν τη σχετική περί συμβάσεων νομοθεσία. Τούτο επέτρεπε την ανάπτυξη φαινομένων διαπλοκής και παρείχε την ευχέρεια να επωφελούνται οι ίδιοι οι ανάδοχοι και οι μέτοχοι τους το όφελος τέτοιων εκπτώσεων, ενδεχομένως μέσω διευκολύνσεων (εκπτώσεων ή άλλων ωφελημάτων) σε ιδιωτικά λεωφορεία τους εκτός των Συμβάσεων Παραχώρησης. 
● Πέραν της άμεσης εξοικονόμησης που αναφέρεται πιο πάνω, οι νέες συμβάσεις προβλέπουν την εισαγωγή μηχανισμών (ειδικών δακτυλιδιών επί των λεωφορείων) για τον φυσικό έλεγχο των λεωφορείων που γεμίζουν καύσιμο, ώστε να μην επιτρέπεται το γέμισμα λεωφορείου που δεν ανήκει στον εγκεκριμένο στόλο των αναδόχων. Οι μηχανισμοί αυτοί τοποθετήθηκαν σταδιακά περί τον Απρίλιο 2015. Η ημερομηνία αυτή είναι σημαντική γιατί από τους πίνακες καταναλώσεων (παρατίθενται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή) προκύπτει ότι από τον Απρίλιο του 2015 και μετά, οι καταναλώσεις καυσίμων (σε λίτρα) των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού, εξόφθαλμα υπέστησαν δραστική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κάτι που υποδηλοί το ενδεχόμενο καταδολίευσης του Κράτους. Για παράδειγμα, συγκρίνοντας την κατανάλωση καυσίμων στις επαρχίες αυτές κατά την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου για τα έτη 2014 και 2015, διαπιστώνουμε ότι στην επαρχία Λευκωσίας υπήρχε μείωση στην κατανάλωση κατά περίπου 470.000 λίτρα (ποσοστό 17%) και στην επαρχία Λεμεσού κατά περίπου 585.006 λίτρα (ποσοστό 30%). Αν αναλογιστεί κανείς ότι η προηγούμενη κατάσταση ίσχυσε για περίπου πέντε χρόνια, τότε το ποσό το οποίο ενδεχομένως να έχει απωλεσθεί είναι πέραν των €2 εκατ. για κάθε εταιρεία. Για τις άλλες επαρχίες απαιτείται περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων, όπως για παράδειγμα των διανυθέντων χιλιομέτρων, του μεγέθους των λεωφορείων κ.λπ. 
Και η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή προς τον υπουργό Συγκοινωνιών καταλήγει: «Θεωρούμε το θέμα πάρα πολύ σοβαρό και εισηγούμαστε όπως απευθυνθείτε άμεσα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για λήψη καθοδήγησης ως προς τον τρόπο χειρισμού της συμβατικής πτυχής αλλά και ως προς το ενδεχόμενο διερεύνησης τυχόν ποινικών αδικημάτων». 
Στην επιστολή γίνεται εύφημος μνεία και στον αείμνηστο Τάσο Μητσόπουλο, επί υπουργείας του οποίου είχε δρομολογηθεί η εισαγωγή της νέας αυτής διαδικασίας που φαίνεται τώρα να οδηγεί σε σοβαρές εξοικονομήσεις προς όφελος του φορολογούμενου πολίτη.
 
Μείωση κατανάλωσης μέχρι 70%
 
Στους πίνακες που παραθέτει ο Γενικός Ελεγκτής σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων, παρατηρείται ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2015 η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων κυμάνθηκε στη Λευκωσία και στη Λεμεσό σε ποσοστό 60%-70%.

Πιο αναλυτικά, ενώ στη Λευκωσία τον Απρίλιο του 2014 και με βάση τα στοιχεία του ΟΣΕΛ η εταιρεία φέρεται να κατανάλωσε 277.197 λίτρα, τον Απρίλιο του 2015 όταν τοποθετήθηκε δακτυλίδι το οποίο μετρούσε επακριβώς την κατανάλωση καυσίμων, καταναλώθηκαν 172.667 λίτρα που αντιστοιχούν σε μείωση 60,54%.

Εξάλλου, ενώ τον Μάιο του 2014 η εταιρεία φέρεται να κατανάλωσε 326.655 λίτρα, τον Μάιο του 2015 καταναλώθηκαν 200.808 που αντιστοιχούν σε μείωση 62,67%.

Αντίστοιχα στη Λεμεσό, τον Απρίλιο του 2014, με βάση τα στοιχεία της ΕΜΕΛ η εταιρεία κατανάλωσε 191.546 λίτρα σε σύγκριση με 114.255 τον Απρίλιο του 2015 που η μέτρηση έγινε μετά την τοποθέτηση δακτυλιδιού στα λεωφορεία.

Τον Μάιο του 2014 και με βάση πάντα τα στοιχεία της εταιρείας, καταναλώθηκαν 230.705 λίτρα, ενώ τον Μάιο του 2015 καταναλώθηκαν 136.440 που αντιστοιχούν σε μείωση 69%.

Στη Λεμεσό μεγάλη διακύμανση (για το 2015) καταγράφεται και τους μήνες Ιούνιο (65,10%), Ιούλιο (58,75%) και Σεπτέμβριο (54,28%).

πηγή : businessenergy.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!