| Notaka

«Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών υπέρ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για το έτος 2015».

Πατήστε την επιλογή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για να διαβάσετε το άρθρο .

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (τακτική συνεδρίαση την 7η Απριλίου 2015)

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας − Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), και ιδίως τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3426/2005 και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 30 του νόμου 3426/2005 «Επιτάχυνση διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 309), όπως ισχύει.

 3. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», σύμφωνα με την οποία «Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου της Ρ.Α.Ε., αυτός αναπληρώνεται από τον Α΄ Αντιπρόεδρο και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, από τον Β΄ Αντιπρόεδρο».

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, με θέμα «Καθορισμός τελών άσκησης δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας που αποτελούν πόρους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 43), σύμφωνα με το οποίο «Το ανά μονάδα ύψος των ετήσιων ανταποδοτικών τελών, όπως για κάθε περίπτωση ορίζεται στα άρθρα 4 έως και 6 αναπροσαρμόζεται από 1.1.2002 αυτόματα ετησίως κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΣΥΕ. Το κατ’ έτος ισχύον ανά μονάδα ύψος των ετήσιων ανταποδοτικών τελών δημοσιεύεται με τη φροντίδα της ΡΑΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1286/1104968/50−0Ε/06.12.2000 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 2842/2000 σχετικά με τη εισαγωγή του ΕΥΡΩ, ως κοινής νομισματικής μονάδας και οδηγίες για την εφαρμογή τους».

6. Τον πίνακα εξέλιξης ετήσιων και μέσων ετήσιων μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δημοσιοποιείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπου προσδιορίζεται το ποσοστό μεταβολής του μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2014 − Δεκεμβρίου 2014 σε −1,3% (μείον ένα και τρία δέκατα τοις εκατό).1

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:

1. Επειδή, η υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2773/1999, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3426/2005.

2. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 3426/2005, ρητά προβλέπεται ότι «οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν. 2773/1999, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι να αντικατασταθούν με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού».

3. Επειδή, η υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/ 12.01.2001 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης δεν έχει επί του παρόντος αντικατασταθεί.

4. Επειδή, βάσει του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/ Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοινής υπουργικής απόφασης η ΡΑΕ οφείλει να βεβαίωσα την, αυτόματα ισχύουσα, ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών, το δε κατ’ έτος ισχύον ανά μονάδα ύψος των ετήσιων ανταποδοτικών τελών δημοσιεύεται με τη φροντίδα της ΡΑΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η αναπροσαρμογή του ύψους των ετήσιων ανταποδοτικών τελών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. 2. Το ύψος των ετησίων ανταποδοτικών τελών, όπως αυτά καθορίζονται με την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/ 12.01.2001 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, το οποίο, για το έτος 2014, ανέρχεται σε −1,3% (μείον ένα και τρία δέκατα τοις εκατό).

Άρθρο 2

Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

1. Το ποσό ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται στους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση α΄ της υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται στο ποσό των 8,15724 € το οποίο στρογγυλοποιείται σε Οκτώ Ευρώ και Δέκα Έξι Λεπτά (8,16 €) ανά Mwatt μέγιστης καθαρής ισχύος.

 2. Το ποσό ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επι− βάλλεται στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες, ανάλογα με την συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησαν από το Σύστημα ή από το Δίκτυο οι Πελάτες τους κατά το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση β’ της υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001Απόφασης1 ttp://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0515/Press− releases/A0515_DKT87 DT ΜΜ_12 2014 01 F_GR.pdf ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9607 των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται στο ποσό των 0,069335 € το οποίο στρογγυλοποιείται σε Επτά Λεπτά (0,07 €) ανά απορροφώμενη MWh.

3. Το ποσό ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται στους έχοντες δικαίωμα εισαγωγής φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/ Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται στο ποσό των 0,24469 € το οποίο στρογγυλοποιείται σε Είκοσι Τέσσερα Λεπτά (0,24 €) ανά χίλια κυβικά μέτρα.

Άρθρο 3

Τομέας υγρών καυσίμων

1. Για τα υγραέρια, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 0,10195€ το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Δέκα Λεπτών (0,10€) ανά μετρικό τόνο.

2. Για το μαζούτ, το ύψος ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθ. Δ5/ ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 0,10195 € το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Δέκα Λεπτών (0,10 €) ανά μετρικό τόνο.

3. Για τις βενζίνες το ύψος ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 0,20392 € το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Είκοσι Λεπτών (0,20 €) ανά χίλια λίτρα.

4. Για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, το ύψος ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 0,20392 € το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Είκοσι Λεπτών (0,20 €) ανά χίλια λίτρα.

Άρθρο 4

Χρόνος ισχύος

Οι τιμές που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση αφορούν στα ετήσια ανταποδοτικά τέλη που θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2015.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος κ.α.α.

Ο Αντιπρόεδρος Β΄

                                                                                                                  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!