Skip to main content
| Notaka

«Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων».

Πατήστε την επιλογή ”Περισσότερα” για να διαβάσετε την απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251Α΄).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251Α΄).

3. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012(ΦΕΚ 222Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

5. Την Πράξη 20/25-6-2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 

6. Το γεγονός ότι οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων (βενζίνη?πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης ή υγραέριο κίνησης) καθώς και οι πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων τόσο με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΦΑΣ όσο και του ΚΒΣ εντάσσονταν σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων. 

7. Ότι, από 1.1.2015, με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την τήρηση βιβλίων για τις υπό (6) κατηγορίες οντοτήτων και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθεί σ’ αυτές ο απαραίτητος χρόνος για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (διπλογραφικό λογιστικό σύστημα). 

8. Ότι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας ή πανελλήνιες ενώσεις αυτών (δικηγορικοί, ιατρικοί, οδοντιατρικοί, φαρμακευτικοί, κλπ.) έχουν μεν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν όμως ίδια περιουσία, έσοδα προερχόμενα από συνδρομές των μελών τους, υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, και δεν εμπίπτουν στις οντότητες της γενικής κυβέρνησης του ν. 4270/2014. 

9. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,αποφασίζουμε

1. Η οντότητα της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας:

α) την εμπορία υγρών καυσίμων (βενζίνη-πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης ή υγραέριο κίνησης) του Νόμου 3054/2002, ή

β) την χονδρική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων,

εντάσσεται αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών. 

2. Οι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας οι οποίοι έχουν συσταθεί ως Ν.Π.Δ.Δ., έχουν ίδια περιουσία και έσοδα προερχόμενα από συνδρομές των μελών τους, υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, όταν δεν εμπίπτουν στις οντότητες της γενικής κυβέρνησης του Ν. 4270/2014, εμπίπτουν στις οντότητες της παραγράφου 2.δ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.

Για τους σκοπούς του Νόμου 4308/2014 οι εν λόγω οντότητες έχουν τις λογιστικές υποχρεώσεις των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2γ του άρθρου 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!