| Notaka

Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α’), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. – Σφράγιση εγκαταστάσεων

ΘΕΜΑ: Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α’), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. – Σφράγιση εγκαταστάσεων.

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις:

α. Του Νόμου 3054/2002 ‘Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις’, (ΦΕΚ 230 Α’) όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 17 αυτού.

β. Του Νόμου 3335/2005 ‘Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων- Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης’, (ΦΕΚ 95Α’).

γ. Του Νόμου 3423/2005 ‘Eισαγωγή στην Ελληνική αγορά Βιοκαυσίμων και άλλων Ανανεωσίμων Καυσίμων’, (ΦΕΚ 304Α’), όπως ισχύει.

δ. Του Νόμου 3734/2009 ‘Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις’, (ΦΕΚ 8Α’), και ειδικότερα της παραγράφου 5.α του άρθρου 34 αυτού.

ε. Του Νόμου 3784/2009 ‘Αναθεώρηση διατάξεων του ν.703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ137Α’) και ειδικότερα των άρθρων 30 και 31 αυτού.

στ. Του Π.Δ. 187/2009 ‘Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών’, (ΦΕΚ 214Α΄), του Π.Δ. 189/2009 ‘Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων’, (ΦΕΚ 221Α΄), του Π.Δ. 24/2010 “Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009” (ΦΕΚ 56 Α’), της απόφασης του Πρωθυπουργού αριθ. 2876/7-10-09 ‘Αλλαγή τίτλου Υπουργείων’, (ΦΕΚ 2234Β΄) και της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αριθ. 52167/21-12-09 ‘Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής’, (ΦΕΚ 2514Β΄).

ζ. Του Π.Δ 27/1996 ‘Συγχώνευση του Υπουργείου Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης’, (ΦΕΚ 19Α’) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 122/2004 ‘Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού’, (ΦΕΚ 85Α΄) και ισχύει.

η. Του Π.Δ 381/1989 ‘Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας’ (ΦΕΚ 168Α’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ 191/1996 (ΦΕΚ 154Α΄) και του Π.Δ 134/2005 «Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Σύσταση Τμήματος Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 193Α’).

θ. Του Π.Δ 54/2006 ‘Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης’, (ΦΕΚ 58Α’).

ι. Του Νόμου 3325/2005, ‘Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις’, (ΦΕΚ 68Α’), όπως ισχύει.

ια. Του Π.Δ 78/2006 ‘Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων’, (ΦΕΚ 80Α΄).

ιβ. Του Νόμου 2465/1997 ‘Θέματα Αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών’, (ΦΕΚ 28Α΄).

ιγ. Του Π.Δ 118/2006 (ΦΕΚ 119Α΄) «Τροποποίηση του Β.Δ. 465/1970 ‘Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών’ (ΦΕΚ 150 Α΄) και του ΠΔ 1224/1981 ‘Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών’ (ΦΕΚ 303Α’), όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ 509/1984 (ΦΕΚ 181Α΄), το Π.Δ 143/1989 ‘Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (ΦΕΚ 69 Α΄), το Π.Δ. 401/1993 (ΦΕΚ 170Α΄) και το Π.Δ. 125/1992 (ΦΕΚ 56Α΄) ‘Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 143/89 ( ΦΕΚ 69Α΄) και κατάργηση διατάξεων του Π.Δ 327/1992 (ΦΕΚ 163Α΄)’.

ιδ. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Φ15/οικ.7818/618/14-4-2005 (ΦΕΚ 542Β’) ‘Παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α’)’.

ιε. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Δ2/16750/7-9-2005 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306Β’), όπως ισχύει.

Ιστ. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Δ1/Τμήμα Β’/12565/12-6-2007 «Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 1015Β’).

ιζ. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. ΔΕΔΑΚ/14056/28.6.2007, ‘Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) – Μητρώο Ελεγκτών’,(ΦΕΚ 1199Β΄).

ιη. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. ΔΕΔΑΚ/15930/25.7.2007, ‘Διαδικασία και χρόνος διεξαγωγής του ελέγχου των ΚΕΔΑΚ, τεχνικά και άλλα ζητήματα αυτού, διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων και επιβολής κυρώσεων’, (ΦΕΚ 1345Β΄).

 

2. Το έγγραφο του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Δ1/Α/οικ.9585/4-5-2009 «Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων – Διευκρινήσεις σχετικά με τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης υγρών καυσίμων».

  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
1.3.1.1.1.
1.3.1.1.2. Αποφασίζουμε

 

Άρθρο 1

Κατηγορίες Παραβάσεων

 

Ορίζουμε σε κατηγορίες τις παραβάσεις των διατάξεων του νόμου 3054/2002 ‘Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, και καθορίζουμε τη διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επιμέρους παράβασης εντός των ορίων του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, όπως αυτός ισχύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως ακολούθως:

 

1. Έλλειψη άδειας εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας διυλιστηρίων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, ασφάλτου, αγωγών μεταφοράς αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων, εμφιάλωσης υγραερίων καθώς και Μονάδων Παραγωγής Βιοκαυσίμων.

 

2. Λειτουργία μετά τη λήξη της χρονικής ισχύος της άδειας λειτουργίας ή λειτουργία χωρίς άδεια για την οποία, όμως, έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης.

 

3. Μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της άδειας εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας.

 

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διεξάγει έλεγχο, όταν οι εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπως περιγράφεται υπό τα ανωτέρω 1 και 2 στοιχεία, ή όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345Β΄) καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις παραβάσεων, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα το φάκελο με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς της και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 

4. Έλλειψη άδειας του ν.3054/2002, για την άσκηση των δραστηριοτήτων διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, μεταφοράς με αγωγό, απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές και εμφιάλωσης υγραερίου

 

Κυρώσεις

4.1 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων, όταν από την παράβαση δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07(ΦΕΚ 1345Β΄) καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.

 

4.2 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα το φάκελο με τη διαπιστωθείσα παράβαση στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.), για την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση του άρθρου 16 του ν.3054/2002 και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης.

 

4.3 Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Νομάρχη, αν ο τελευταίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας, αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

 

4.4 Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα:

 

 

Άδεια Αδειοδοτούσα Αρχή Πρόστιμο

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά περίπτωση

Άδεια Διύλισης 1.000.000 έως 1.500.000 €

Άδεια Εμπορίας 600.000 έως 1.000.000 €

Άδεια Μεταφοράς με αγωγό 1.000.000 έως 1.500.000 €

Άδεια απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια

ή από εισαγωγές 60.000 έως 100.000 €

Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων 100.000 έως 150.000 €

1.3.1.2. Άδεια Λιανικής Εμπορίας:

Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων 15.000 έως 30.000 €

Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων κίνησης 15.000 έως 30.000 €

Άδεια πωλητή πετρελαίου Θέρμανσης 15.000 έως 30.000 €

Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου 15.000 έως 30.000 €

Άδεια εμφιάλωσης υγραερίων 20.000 έως 40.000 €

 

4.5 Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω και επί πλέον εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 4.3 του παρόντος. Σε περίπτωση διπλασιασμού του προστίμου, το ανώτατο όριο αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.500.000 €.

 

5. Λειτουργία μετά τη λήξη της χρονικής ισχύος της άδειας του ν.3054/2002, για την άσκηση των δραστηριοτήτων διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, μεταφοράς με αγωγό, απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές, και εμφιάλωσης υγραερίου.

Κυρώσεις

 

5.1 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διεξάγει έλεγχο, όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345Β΄) καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα τον φάκελο με τη διαπιστωθείσα παράβαση στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ., για την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση του άρθρου 16 του ν.3054/2002 και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης.

 

5.2 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Νομάρχη αν ο τελευταίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας, αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

 

5.3 Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα:

 

 

 

Άδεια Αδειοδοτούσα Αρχή Πρόστιμο

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά περίπτωση

Άδεια Διύλισης 600.000 έως 1.000.000 €

Άδεια Εμπορίας 500.000 έως 800.000 €

Άδεια Μεταφοράς με αγωγό 600.000 έως 1.000.000 €

Άδεια απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια

ή από εισαγωγές 50.000 έως 80.000 €

Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων 60.000 έως 100.000 €

1.3.1.3. Άδεια Λιανικής Εμπορίας:

Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου

Υγρών καυσίμων 10.000 έως 20.000 €

Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου 10.000 έως 20.000 €

πώλησης υγραερίων

Άδεια πωλητή πετρελαίου

Θέρμανσης 10.000 έως 20.000 €

Άδεια διανομής εμφιαλωμένου Υγραερίου 10.000 έως 20.000 €

Άδεια εμφιάλωσης υγραερίων 15.000 έως 30.000 €

 

5.4 Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω και επί πλέον εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 5.2 του παρόντος. Σε περίπτωση διπλασιασμού του προστίμου, το ανώτατο όριο αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.500.000 €.

5.5 Οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλονται σε περίπτωση που έχει υποβληθεί πριν τη λήξη της υφισταμένης άδειας αίτηση ανανέωσής της, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα νόμιμα δικαιολογητικά, και δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση επ’ αυτής από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

 

 

6. Μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην άδεια του ν.3054/2002, για την άσκηση της δραστηριότητας διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, μεταφοράς με αγωγό, απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές και εμφιάλωσης υγραερίου

 

Κυρώσεις

6.1 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ το κλιμάκιο των ελεγκτών μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διεξάγει έλεγχο, όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345Β΄) καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.

 

6.2 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα τον φάκελο με τη διαπιστωθείσα παράβαση στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή καθώς και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ., για την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν παράβαση του άρθρου 16 του ν.3054/2002 και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης.

 

6.3 Σε περίπτωση που η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των αδειών σχετίζεται με την προστασία της εθνικής ασφάλειας, την ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας ή περιοχών της:

i. Mε αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1.200.000 έως 1.500.000 € και επί πλέον

ii. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής μπορεί να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.

Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.

Η απόφαση της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

 

6.4 Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας διύλισης και υπόχρεος προς τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας δεν τηρεί την υποχρέωσή του για μία ή περισσότερες κατηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο από 100.000€ έως 1.500.000€ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας

Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας εμπορίας και υπόχρεος προς τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας δεν τηρεί την υποχρέωσή του για μία ή περισσότερες κατηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο από 50.000€ έως 1.000.000€, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας

Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας και υπόχρεος προς τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας δεν τηρεί την υποχρέωσή του για μία ή περισσότερες κατηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο από 20.000€ έως 500.000€, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας

Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 6.4 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω.

 

6.5 Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δελτίων συλλογής στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την α)άσκηση δραστηριότητας στον τομέα του πετρελαίου που είναι απαραίτητα για το στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα του πετρελαίου ή προβλέπονται από σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και β)περιοδική αναφορά Αποθεμάτων Ασφαλείας (μηνιαία και ετήσια), όπως προβλέπεται στα άρθρα 5 και 8 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, ισχύουν τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας διύλισης δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα τα παραπάνω δελτία συλλογής στοιχείων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο 15.000€

Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας εμπορίας δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα τα παραπάνω δελτία συλλογής στοιχείων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο 10.000€

Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα τα παραπάνω δελτία συλλογής στοιχείων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο 5.000€

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υπόχρεοι, παρά το επιβληθέν πρόστιμο, δε συμμορφώνονται και συνεχίζουν να μην αποστέλλουν τα δελτία συλλογής στοιχείων για προγενέστερες περιόδους, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 5.000€ για κάθε μήνα παράβασης.

Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 6.5 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα χρηματικά πρόστιμα διπλασιάζονται.

 

6.6 Σε περίπτωση μη τήρησης των ακολούθων όρων και προϋποθέσεων των αδειών, σχετικών με τη διαθεσιμότητα των αποθηκευτικών χώρων, των μεταφερομένων δοχείων και των μεταφορικών μέσων, καθώς και των άλλων απαιτήσεων που περιγράφονται κατωτέρω:

i. Mε αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του οικείου Νομάρχη, εφόσον ο τελευταίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας, επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ως εξής:

α. Πρόστιμο 30.000 έως 150.000 € για κάθε μεταφορικό μέσο που δεν χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τους όρους της αδείας του.

β. Πρόστιμο 5.000 € ανά κυβικό μέτρο αποθηκευτικών χώρων που δεν χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τους όρους της αδείας του.

Σε περίπτωση που κατά τους ως άνω υπολογισμούς, προκύψει ποσό που υπερβαίνει τα 1.500.000 €, τότε επιβάλλεται το ανώτατο χρηματικό πρόστιμο των 1.500.000 €.

 

γ. Πρόστιμο 50.000 έως 100.000 € στον κάτοχο άδειας εμπορίας υγραερίων (Κατηγορίας Γ΄) στην περίπτωση που διακινεί εμφιαλωμένο υγραέριο, χωρίς να διαθέτει τον αριθμό των 30.000 επαναπληρούμενων φιαλών σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5, περίπτωση δ΄ του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

δ. Πρόστιμο 10.000 έως 100.000 € για την έλλειψη από πλευράς εμφιαλωτηρίου υγραερίων, σύμβασης με αδειούχο εταιρεία εμπορίας υγραερίου, εφόσον εμφιαλώνεται υγραέριο κυριότητάς της.

ε. Πρόστιμο 30.000 έως 150.000 € σε κατόχους Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίου οι οποίοι εμφιαλώνουν ή διαθέτουν υγραέριο χύμα (μη συσκευασμένο) ή σε φιάλες, είτε για λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι δεν έχουν Άδεια Εμπορίας Υγραερίων (άρθρο 9 παράγραφος 2 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει).

στ. Πρόστιμο 30.000 έως 150.000 € σε κατόχους Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίου οι οποίοι διαθέτουν υγραέριο χύμα (μη συσκευασμένο) ή σε φιάλες σε τελικούς καταναλωτές.

 

ii. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής μπορεί επί πλέον να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.

Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

 

6.7 Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας δεν τηρεί, πλην των προαναφερθέντων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου όρων και προϋποθέσεων, τους λοιπούς γενικούς ή ειδικούς όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της αδείας του καθώς και τις υποχρεώσεις του, που είτε περιλαμβάνονται στην άδεια είτε η τήρησή τους προβλέπεται και επιβάλλεται βάσει των κείμενων διατάξεων, εξαιρουμένων των διατάξεων που προβλέπουν καθορισμό ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν.3054/2002:

i. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα:

 

 

Άδεια Κατώτατο Όριο Ανώτατο Όριο

Άδεια Διύλισης 50.000 Є 1.000.000 Є

Άδεια Μεταφοράς με αγωγό 50.000 Є 1.000.000 Є

Άδεια Εμπορίας 30.000 Є 700.000 Є

Άδεια απευθείας προμήθειας

από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές 15.000 Є 100.000 Є

Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων 15.000 Є 100.000 Є

Άδεια εμφιάλωσης υγραερίων 15.000 Є 100.000 Є

Άδεια Λιανικής Εμπορίας 15.000 Є 100.000 Є

 

 

ii. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του οικείου Νομάρχη, αν ο τελευταίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας, αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

 

6.8 Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω και επί πλέον εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 6.3., εδάφιο ii του παρόντος. Σε περίπτωση διπλασιασμού του προστίμου, το ανώτατο όριο αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.500.000 €.

7. Μη επίδειξη των αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας και άσκησης δραστηριότητας καθώς και κάθε άλλου πιστοποιητικού, εγγράφου και στοιχείου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.3335/2005, όπως ισχύει.

1.3.1.4. Κυρώσεις

7.1 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών ζητεί από τον ελεγχόμενο ιδιοκτήτη / εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή ασκούντα την δραστηριότητα, την εντός τριών εργασίμων ημερών υποβολή των στοιχείων στη ΔΕΔΑΚ.

7.2 Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, αν δεν προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα το φάκελο με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, για την επιβολή, κατά περίπτωση, των κυρώσεων των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ., για την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν παράβαση του άρθρου 16 του ν.3054/2002 και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης.

7.3 Αν τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου που δεν υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αφορούν στις τιμές αγοράς και πώλησης ανά είδος προϊόντος καθώς και στις χορηγούμενες εκπτώσεις και στις συμφωνίες που συνάπτουν οι επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας με τους προμηθευτές τους, σχετικά με τις προς αυτούς χορηγούμενες εκπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 Ευρώ.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λοιπές σχετικές παραβάσεις εκ μέρους του ελεγχομένου, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει τον φάκελο στις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, ιδίως Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας.

 

 

8. Μη τήρηση του τύπου και της ποιότητας των πετρελαιοειδών προϊόντων

 

Κυρώσεις

8.1 Όταν τα δείγματα καυσίμων, που λαμβάνονται από τα ΚΕΔΑΚ κατά τους επιτόπιους ελέγχους αυτών, προκύπτουν από τον επίσημο φυσικοχημικό έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) μη κανονικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), λόγω ανάμειξής τους με άλλα προϊόντα ή ουσίες, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD World Bank WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!