Skip to main content
| Notaka

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Φ.Κ.»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη

Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881

Κιν. Προέδρου κ. Χ. Μαυράκη 6984314310

E mail: popek@sppi.gr

Ηράκλειο Κρήτης 31/08/2010

Αριθμ. Πρωτ. 91

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Φ.Κ.»

Με διακοπή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κινδυνεύουν οι καταναλωτές την ερχόμενη χειμερινή περίοδο αν το Υπουργείο δεν προβεί στην άμεση αναθεώρηση λειτουργίας του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ, διεμήνυσε με την ακόλουθη επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), καθώς με τη σημερινή μορφή εφαρμογής και υλοποίησης του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ δεν επετεύχθη κανένας από τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε, δηλαδή την πάταξη της λαθρεμπορίας και της απώλειας δημοσίων εσόδων όπως και την διάθεση φθηνού πετρελαίου θέρμανσης σε κοινωνικές ομάδες χαμηλών εισοδημάτων με επιδοτούμενο μειωμένο ΕΦΚ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Φ.Κ.

«Το ηλεκτρονικό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ με βάση την εξίσωση του ΕΦΚ στα πετρέλαια κίνησης και θέρμανσης,  δημιουργήθηκε με στόχο α)την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας και της δασμοφοροδιαφυγής και β) την διάθεση και διακίνηση του Πετρελαίου Θέρμανσης την χειμερινή περίοδο σε κοινωνικές ομάδες χαμηλών ετήσιων εισοδημάτων με επιδοτούμενο, μειωμένο ΕΦΚ.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο αρχικός του σχεδιασμός, αν και προαναγγέλθηκε το καλοκαίρι του 2005 από τους τότε Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, προέβλεπε την συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής απέναντι σε ομάδες χαμηλών εισοδημάτων δίνοντας την δυνατότητα σ’ αυτές να προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης με μειωμένο (επιδοτούμενο) ΕΦΚ, την σωστή του χρήση από  τους δικαιούχους επιδοτούμενους χρήστες, περιορίζοντας παράλληλα τα φαινόμενα της εκτεταμένης λαθρεμπορίας και της σημαντικής απώλειας δημοσίων εσόδων.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την απογραφή όλων, διά μέσου των Κ.Ε.Π., όσων θα είχαν τις προϋποθέσεις (ανώτατο ετήσιο εισόδημα), για επιδοτούμενο ΕΦΚ κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, δηλώνοντας παράλληλα όλα τα στοιχεία του προς θέρμανση ακινήτου, όπως διεύθυνση, χαρακτηριστικά ακινήτου, τ.μέτρα θερμαινόμενου χώρου, διαστάσεις δεξαμενής καυσίμων, κ.λ.π.

Μετά την απογραφή ο δικαιούχος καταναλωτής θα προμηθευόταν  μία μαγνητική κάρτα, η οποία θα είχε κωδικοποιημένα όλα τα παραπάνω δηλωθέντα στοιχεία, την οποία θα επιδείκνυε κάθε φορά στον επίσης προς τούτο αναγνωρισμένο διακινητή προμηθευτή, ο οποίος θα επιβεβαίωνε ότι ο κάτοχος της κάρτας είναι ο δικαιούχος καταναλωτής, μέσω ασύρματης φορητής ηλεκτρονικής συσκευή (τύπου POS).

Βάση αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε  να διενεργηθεί η συναλλαγή παράδοσης – παραλαβής και πληρωμής του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο τον ΕΦΚ., πιστώνοντας παράλληλα τον τραπεζικό λογαριασμό του διακινητή προμηθευτή με την διαφορά του ΕΦΚ, τον οποίο αυτός κατέβαλε αρχικώς εξ’ ολοκλήρου, στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά την αποθεματοποίηση στις εγκαταστάσεις του, ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης.

Είμαστε στην διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου αν χρειάζεται, να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις.

 

Όλα τα παραπάνω δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, παρά τις εξαγγελίες των αρμοδίων υπουργών το καλοκαίρι του 2005. Έτσι μετά από ένα χρονικό κενό αδράνειας 25 και πλέον μηνών, κατέληξαν να αποφασίσουν βιαστικά και συνοπτικά, το φθινόπωρο του 2007 για την σημερινή μορφή λειτουργίας του ΗΦΑΙΣΤΟΥ, όπως την γνωρίζεται, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2008.

Με την σημερινή μορφή της εφαρμογής και υλοποίησης του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ δεν επετεύχθη κανένας από τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε.

α)Ο στόχος πάταξης της λαθρεμπορίας και της απώλειας δημοσίων εσόδων δεν επετεύχθη, αφού δεν γνωρίζουμε βασικά στοιχεία των ακινήτων και των χώρων που θερμαίνονται από τις διακινούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης,  πώς και από ποιους χρησιμοποιούνται.

β)Ο στόχος διάθεσης φθηνού πετρελαίου θέρμανσης με επιδοτούμενο μειωμένο ΕΦΚ σε κοινωνικές ομάδες χαμηλών εισοδημάτων, επίσης δεν επετεύχθη, αφού η εξασφάλιση φθηνού πετρελαίου με επιδοτούμενο ΕΦΚ αφορά όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως εισοδημάτων.

Δεν είναι δυνατόν να περικόπτονται μισθοί και συντάξεις ατόμων με μεγάλα οικονομικά προβλήματα και να  επιδοτούνται για την χρήση πετρελαίου θέρμανσης άτομα υψηλών εισοδημάτων, όπως Βιομήχανοι, Εφοπλιστές, Τραπεζίτες κ.λ.π., ιδιοκτήτες ακριβών και πολυτελών ακινήτων, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, λιτότητας και μεγάλων δημόσιων ελλειμμάτων.

Θεωρούμε απαραίτητο να προχωρήσετε άμεσα στην αναθεώρηση λειτουργίας του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ προς επίτευξη των αρχικών στόχων. Άλλως εμείς θα προτείνουμε στα μέλη μας, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκαλέσουμε στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, να σταματήσουμε οριστικά την διάθεση πετρελαίου θέρμανσης κάτω απ’ αυτές τις προϋποθέσεις.

Αν το Υπ. Οικονομικών προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση, για την διάθεση κατά την νέα χειμερινή περίοδο πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο  ΕΦΚ στους καταναλωτές, δια μέσου των πρατηριούχων διακινητών, πρέπει να γνωρίζει ότι οι πρατηριούχοι αρνούνται παντελώς την συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε οικονομική εμπλοκή στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Δεν είναι δυνατόν να καταβάλουμε στο Ελληνικό Δημόσιο όλους τους φόρους που βαρύνουν το πετρέλαιο θέρμανσης άμεσα, και την διαφορά του ΕΦΚ με την οποία επιδοτούνται οι καταναλωτές από το κράτος δια μέσου των πρατηριούχων, να τους επιστρέφεται με μεγάλη καθυστέρηση, με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος πρατηριούχος δεν έχει καμιά οφειλή από οποιαδήποτε αιτία.

Ούτε είναι δυνατόν να επιβάλλονται πρόστιμα στους πρατηριούχους, οι οποίοι καθυστέρησαν να υποβάλουν τα στοιχεία πώλησης του πετρελαίου πλέον των 7 ημερών.

Αν το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να συνεχίσει να επιδοτεί με τον μειωμένο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης όλους τους καταναλωτές κατά την νέα χειμερινή περίοδο με τις ίδιες προϋποθέσεις, θέτουμε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των μελών της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ) στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, την έγγραφη δέσμευση του Υπ. Οικονομικών ότι η διαφορά του ΕΦΚ με την οποία πιστώνουν οι πρατηριούχοι το Δημόσιο για την άσκηση της κοινωνικής του πολιτικής, θα επιστρέφεται και θα αποδίδεται στους διακινητές πρατηριούχους χωρίς προϋποθέσεις, εντός δύο εργασίμων ημερών.¨»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

error: Content is protected !!