• Αρχική
 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

…..

Με κάθε επιφύλαξη, το Σάββατο 22/1/2022 περιμένουμε ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ τιμών διυλιστηρίου στις βενζίνες και στα υγραερια κίνησης και ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Πρόβλεψη τιμών χονδρικής 21/01/2022

βενζίνη UL 95 RON 10ppm BIO1.349,983€/m3
βενζίνη UL 100 RON 10ppm BIO1.420,543€/m3
πετρέλαιο κίνησης BΙO1.126,406€/m3
πετρέλαιο θέρμανσης**896,753€/m3
υγραέριο Autogas1.317,213€/μ.τ.
υγραέριο Autogas (ΔΕΠ)0,7455 €/lt
* συμπεριλαμβάνονται φόροι & τέλη, προ ΦΠΑ

** Η χειμερινή περίοδος για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύει από 15 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου

flipcard demo text

flipcard demo text 2

flipcard demo text 3

Για την διάθεση ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ, επικοινωνείτε πρωινές ώρες (εργάσιμες ημέρες) στο τηλέφωνο της Ομοσπονδίας 2810-220885

Μέση λιανική τιμή

25/3/2021

1,601 Αμόλυβδη 95 RON
1,776 Αμόλυβδη 100 RON
1,720 SUPER LRP
1,323 Πετρέλαιο κίνησης
0,963 Πετρέλαιο θέρμανσης
0,834 Υγραέριο Autogas

■ Μέση ημερήσια τιμή ανά νομό (PDF)

* Η μέση τιμή πανελλαδικά σταθμίζεται βάση όγκων πωλήσεων έτους 2020, ανά τύπο καυσίμου και ανά νομό.

* Ο Φ.Π.Α. από 01/06/2016 είναι 24%

* Για το πετρέλαιο θέρμανσης ορίζεται μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ ύψους 280 €/1.000 λτ (αποκλειστικά μεταξύ 15 Οκτωβρίου και 30 Απριλίου), βλ. Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94. 

* Ο ΕΦΚ σε βενζίνες και πετρέλαια είναι 700 & 410 €/1000 λτ. αντίστοιχα, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94).

* Από 1/1/2021 επιβάλεται πράσινο τέλος στο πετρέλαιο κίνησης, 3 λεπτά ανά λίτρο (30€/ χιλιόλιτρο).

* Ο ΕΦΚ στο Υγραέριο διαμορφώνεται σε 430 €/1000 κγρ, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Παρασκευή, 21Ιανουαρίου 2022
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO
  UNLEADED 95 BIO 1.349,983
  UNLEADED 100 BIO 1.420,542
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 1.126,407
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 896,752
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.317,213
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 954,049
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.014,349
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 944,927
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.031,698
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 595,636
  Fuel Oil No 380 1%S 579,791
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 749,020
  KERO SPECIAL 754,330
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 471,810
  ΒΕΑ 30/45
  ΒΕΑ 35/40 488,610
  ΒΕΘ 50/70 475,350

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO
  UNLEADED 95 BIO 1.343,027
  UNLEADED 100 BIO 1.413,342
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 1.121,067
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 891,271
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.310,358
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 946,410
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.006,710
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 943,514
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.022,505
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 588,284
  Fuel Oil No 380 1%S 572,348
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 745,130
  KERO SPECIAL 750,430
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 464,920
  ΒΕΑ 30/45
  ΒΕΑ 35/40 481,680
  ΒΕΘ 50/70 468,440

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO
  UNLEADED 95 BIO 1.335,267
  UNLEADED 100 BIO 1.405,329
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 1.113,236
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 883,573
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.303,626
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 938,641
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 998,941
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 944,053
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.012,660
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 580,697
  Fuel Oil No 380 1%S 564,893
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 736,320
  KERO SPECIAL 741,600
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 457,740
  ΒΕΑ 30/45
  ΒΕΑ 35/40 474,460
  ΒΕΘ 50/70 461,260

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO
  UNLEADED 95 BIO 1.321,416 1.320,897
  UNLEADED 100 BIO 1.391,548 1.391,904
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 1.097,158 1.096,141
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 867,362 866,242
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.293,202 1.294,595
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 926,914 927,341
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 987,214 987,641
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 942,700 953,033
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 998,341
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 571,544 570,425
  Fuel Oil No 380 1%S 556,726
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 711,200
  KERO SPECIAL 716,500
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 446,520 450,940
  ΒΕΑ 30/45 467,740
  ΒΕΑ 35/40 463,310
  ΒΕΘ 50/70 450,060
  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO
  UNLEADED 95 BIO 1.329,429
  UNLEADED 100 BIO 1.399,409
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 1.108,701
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 878,905
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.302,009
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 936,393
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 996,693
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 946,778
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.009,171
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 577,768
  Fuel Oil No 380 1%S 562,218
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 729,650
  KERO SPECIAL 734,930
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 453,960
  ΒΕΑ 30/45
  ΒΕΑ 35/40 470,680
  ΒΕΘ 50/70 457,480

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Σάββατο εως Δευτέρα, 15 εως 17 Ιανουαρίου 2022
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO
  UNLEADED 95 BIO 1.326,847
  UNLEADED 100 BIO 1.396,877
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 1.102,964
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 873,200
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.298,358
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 932,559
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 992,859
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 944,480
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.004,951
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 575,073
  Fuel Oil No 380 1%S 559,920
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 720,330
  KERO SPECIAL 725,620
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 450,450
  ΒΕΑ 30/45
  ΒΕΑ 35/40 467,200
  ΒΕΘ 50/70 453,980

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Πέμπτη, 13Ιανουαρίου 2022
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO
  UNLEADED 95 BIO 1.319,676
  UNLEADED 100 BIO 1.390,012
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 1.094,645
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 864,290
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.290,914
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 924,545
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 984,845
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 940,941
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 995,829
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 571,086
  Fuel Oil No 380 1%S 556,573
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 705,680
  KERO SPECIAL 711,000
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 445,420
  ΒΕΑ 30/45
  ΒΕΑ 35/40 462,280
  ΒΕΘ 50/70 448,970

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO
  UNLEADED 95 BIO 1.316,981 1.316,443
  UNLEADED 100 BIO 1.387,358 1.387,694
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 1.090,822 1.089,795
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 860,049 858,930
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.288,167
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 914,944 920,996
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 980,879 981,296
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 935,744 946,107
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 992,168
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 569,052 567,913
  Fuel Oil No 380 1%S 554,845
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 696,620
  KERO SPECIAL 701,950
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 443,870 448,300
  ΒΕΑ 30/45 465,170
  ΒΕΑ 35/40 460,740
  ΒΕΘ 50/70 447,420

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO
  UNLEADED 95 BIO 1.315,680 1.315,171
  UNLEADED 100 BIO 1.386,067 1.386,433
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 1.087,119 1.086,102
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 856,175 855,066
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.283,845 1.281,191
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 917,212 914,954
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 977,512 975,254
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 935,744 946,148
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 987,957
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 566,093 564,974
  Fuel Oil No 380 1%S 552,038
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 687,860
  KERO SPECIAL 693,200
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 441,970 446,420
  ΒΕΑ 30/45 463,300
  ΒΕΑ 35/40 458,850
  ΒΕΘ 50/70 445,520

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO
  UNLEADED 95 BIO 1.315,568
  UNLEADED 100 BIO 1.386,016
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 1.083,326
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 852,300
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 1.283,815
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 917,111
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 977,411
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 936,243
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 987,703
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 562,696
  Fuel Oil No 380 1%S 548,753
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 678,190
  KERO SPECIAL 683,530
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 441,090
  ΒΕΑ 30/45
  ΒΕΑ 35/40 457,980
  ΒΕΘ 50/70 444,640

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

  [wpdatatable id=8]
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  ΕΔΡΑ:
  Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
  Ηράκλειο Κρήτης, 71306
  ΤΗΛ: 2810 220885
  FAX: 2810 220881
  EMAIL: popek@popek.gr
  Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar