• Αρχική
 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

.

Με κάθε επιφύλαξη, την Τρίτη 11/5/2021, περιμένουμε ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΩΣΗ τιμών διυλιστηρίου σε όλα τα υγρά καύσιμα, βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης και ΜΕΙΩΣΗ στα υγραέρια

Πρόβλεψη τιμών χονδρικής 8/5/2021

βενζίνη UL 95 RON1.194,992€/m3+2,726
βενζίνη UL 100 RON1.260,060€/m3+2,756
πετρέλαιο κίνησης BΙO938,149€/m3+3,082
πετρέλαιο θέρμανσης831,295€/m3+3,732
υγραέριο Autogas891,456€/μ.τ.-5,329
υγραέριο Autogas (ΔΕΠ)0,5055€/lt

* συμπεριλαμβάνονται φόροι & τέλη, προ ΦΠΑ

flipcard demo text

flipcard demo text 2

flipcard demo text 3

Για την διάθεση ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ, επικοινωνείτε πρωινές ώρες (εργάσιμες ημέρες) στο τηλέφωνο της Ομοσπονδίας 2810-220885

Μέση λιανική τιμή

25/3/2021

1,601 Αμόλυβδη 95 RON
1,776 Αμόλυβδη 100 RON
1,720 SUPER LRP
1,323 Πετρέλαιο κίνησης
0,963 Πετρέλαιο θέρμανσης
0,834 Υγραέριο Autogas

■ Μέση ημερήσια τιμή ανά νομό (PDF)

* Η μέση τιμή πανελλαδικά σταθμίζεται βάση όγκων πωλήσεων έτους 2020, ανά τύπο καυσίμου και ανά νομό.

* Ο Φ.Π.Α. από 01/06/2016 είναι 24%

* Για το πετρέλαιο θέρμανσης ορίζεται μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ ύψους 280 €/1.000 λτ (αποκλειστικά μεταξύ 15 Οκτωβρίου και 30 Απριλίου), βλ. Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94. 

* Ο ΕΦΚ σε βενζίνες και πετρέλαια είναι 700 & 410 €/1000 λτ. αντίστοιχα, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94).

* Από 1/1/2021 επιβάλεται πράσινο τέλος στο πετρέλαιο κίνησης, 3 λεπτά ανά λίτρο (30€/ χιλιόλιτρο).

* Ο ΕΦΚ στο Υγραέριο διαμορφώνεται σε 430 €/1000 κγρ, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.246,432
  UNLEADED 95 BIO 1.192,267 1.191,840
  UNLEADED 100 BIO 1.257,304 1.257,701
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 935,068 934,142
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 896,785 898,920
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 514,450 510,891
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,750 571,191
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 658,571 681,107
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 553,799
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 453,917 452,880
  Fuel Oil No 380 1%S 447,114
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 490,650
  KERO SPECIAL 495,660
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,990 354,430
  ΒΕΑ 30/45 370,300
  ΒΕΑ 35/40 369,860
  ΒΕΘ 50/70 357,330

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Πέμπτη, 6 ΜαΪου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.244,256
  UNLEADED 95 BIO 1.190,110 1.189,673
  UNLEADED 100 BIO 1.255,097 1.255,484
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 933,634 932,698
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 904,148 906,274
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 522,281 518,701
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,581 579,001
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,741 685,257
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 562,535
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 452,046 450,989
  Fuel Oil No 380 1%S 445,304
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 489,140
  KERO SPECIAL 494,150
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 354,150 354,580
  ΒΕΑ 30/45 370,440
  ΒΕΑ 35/40 370,020
  ΒΕΘ 50/70 357,490

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Τετάρτη, 5 Μαίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.237,727
  UNLEADED 95 BIO 1.183,591 1.183,144
  UNLEADED 100 BIO 1.248,344 1.248,721
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 929,169 928,233
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 908,287 910,403
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 527,060 523,491
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,360 583,791
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,405 684,861
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 568,597
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 447,765 446,717
  Fuel Oil No 380 1%S 441,134
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 484,250
  KERO SPECIAL 489,240
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 351,370 351,800
  ΒΕΑ 30/45 367,620
  ΒΕΑ 35/40 367,190
  ΒΕΘ 50/70 354,700

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων


  Τρίτη, 4 ΜαΪου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.230,496
  UNLEADED 95 BIO 1.176,391 1.175,924
  UNLEADED 100 BIO 1.240,992 1.241,327
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 924,196 923,240
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 913,179 915,264
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,848 529,257
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,148 589,557
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,971 683,365
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 576,194
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 443,524 442,446
  Fuel Oil No 380 1%S 437,035
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 478,620
  KERO SPECIAL 483,610
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 348,430 348,830
  ΒΕΑ 30/45 364,630
  ΒΕΑ 35/40 364,230
  ΒΕΘ 50/70 351,750

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Σάββατο έως Δευτέρα, 1 έως 3 Μαΐου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.230,069
  UNLEADED 95 BIO 1.175,964 1.175,487
  UNLEADED 100 BIO 1.240,503 1.240,849
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 923,830 922,874
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 912,742 914,827
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,421 528,830
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,721 589,130
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,483 682,857
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,777
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 443,147 442,079
  Fuel Oil No 380 1%S 436,670
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 478,180
  KERO SPECIAL 483,170
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
    ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 348,110 348,510
  ΒΕΑ 30/45 364,300
  ΒΕΑ 35/40 363,900
  ΒΕΘ 50/70 351,430

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.226,875
  UNLEADED 95 BIO 1.172,771 1.172,303
  UNLEADED 100 BIO 1.237,269 1.237,625
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 921,776 920,840
  HEATING GASOIL
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 915,071 917,176
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 535,603 532,024
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 595,903 592,324
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 656,893 679,287
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,648
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 441,938 440,879
  Fuel Oil No 380 1%S 435,530
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 475,650
  KERO SPECIAL 480,630
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 346,990 347,400
  ΒΕΑ 30/45 363,190
  ΒΕΑ 35/40 362,780
  ΒΕΘ 50/70 350,320

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Μεγ. Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.223,763
  UNLEADED 95 BIO 1.169,669 1.169,192
  UNLEADED 100 BIO 1.234,198 1.234,534
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 918,836 917,880
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 681,383 680,315
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 913,851 915,935
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 534,638 531,037
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,938 591,337
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 653,852 676,256
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,201
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 440,483 439,405
  Fuel Oil No 380 1%S 434,147
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 471,800
  KERO SPECIAL 476,790
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 345,110 345,510
  ΒΕΑ 30/45 361,320
  ΒΕΑ 35/40 360,920
  ΒΕΘ 50/70 348,430

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Μεγ. Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.220,926
  UNLEADED 95 BIO 1.166,811 1.166,344
  UNLEADED 100 BIO 1.231,340 1.231,686
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 915,816 914,861
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 679,094 678,047
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 911,806 913,891
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,705 529,125
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,005 589,425
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 650,944 673,368
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,523
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 438,978 437,900
  Fuel Oil No 380 1%S 432,764
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 466,620
  KERO SPECIAL 471,620
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 343,670 344,070
  ΒΕΑ 30/45 359,890
  ΒΕΑ 35/40 359,490
  ΒΕΘ 50/70 347,000

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Μεγ. Τρίτη, 27 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.222,076
  UNLEADED 95 BIO 1.167,950 1.167,492
  UNLEADED 100 BIO 1.232,580 1.232,937
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 915,674 914,728
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 679,623 678,576
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 911,135 913,251
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,379 528,800
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,679 589,100
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,953 670,429
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,859
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 440,493 439,425
  Fuel Oil No 380 1%S 434,371
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 465,160
  KERO SPECIAL 470,170
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 344,710 345,120
  ΒΕΑ 30/45 360,960
  ΒΕΑ 35/40 360,550
  ΒΕΘ 50/70 348,040

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 • Τιμές χονδρικής διυλιστηρίων

  Σάββατο έως Δευτέρα, 24 έως 26 Απριλίου 2021
  ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
  Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  UNLEADED LRP BIO 1.223,224
  UNLEADED 95 BIO 1.169,069 1.168,632
  UNLEADED 100 BIO 1.233,760 1.234,147
  Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  DIΕSEL AUTO BIO 915,358 914,432
  HEATING GASOIL (ΧΠ) 679,938 678,901
  Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  LPG AUTO 910,189 912,325
  LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 531,922 528,363
  LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,222 588,663
  ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,581 666,096
  ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,377
  ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  Fuel Oil No 180 1%S 441,917 440,879
  Fuel Oil No 380 1%S 435,907
  ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  KERO 464,430
  KERO SPECIAL 469,440
  ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
  ΒΕΑ 50/70 & 70/100 345,770 346,200
  ΒΕΑ 30/45 362,060
  ΒΕΑ 35/40 361,630
  ΒΕΘ 50/70 349,110

  ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος (από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

  [wpdatatable id=8]
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  ΕΔΡΑ:
  Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
  Ηράκλειο Κρήτης, 71306
  ΤΗΛ: 2810 220885
  FAX: 2810 220881
  EMAIL: popek@popek.gr
  Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar