Skip to main content

Αναλυτικές απαντήσεις υπουργών και ΑΑΔΕ, μετά από αναφορές βουλευτών, στο έγγραφο της ΠΟΠΕΚ με σειρά αιτημάτων ανά υπουργείο

Απαντήσεις από τα υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνική Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποδομών και Μεταφορών σε αναφορές που κατέθεσαν οι βουλευτές Πέλλας (ΝΔ), Βασίλειος Βασιλειάδης (αρ. πρωτ. 654) και Α’ Θεσσαλονίκης (ΝΔ), Στράτος Σιμόπουλος (αρ. πρωτ. 661) καταθέτοντας στη Βουλή έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) με σειρά αιτημάτων ανά υπουργείο, που αφορούν τον κλάδο των πρατηρίων καυσίμων.

Απαντήσεις από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Εκ μέρους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαντά στις αναφορές των δύο βουλευτών ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης, σημειώνοντας:

Α. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔ ΣΔΟΕ) έχει ως αποστολή την αποκάλυψη και την καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και εν γένει του κοινωνικού συνόλου.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, οι ελεγκτές της ΓΔ ΣΔΟΕ διεξάγουν ελέγχους σε όλη την επικράτεια για την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και ελέγχους για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της νοθείας καυσίμων.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4410/2016, η ανωτέρω υπηρεσία συμμετέχει στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ), ο σκοπός του οποίου είναι η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., μέσω του συντονισμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δίωξη λαθρεμπορίου. Επίσης, με το άρθρο 25 του Ν. 4758/2020 ενισχύονται οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ στην διεξαγωγή ελέγχων και στην καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων καθώς παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής άρθρων του εθνικού τελωνειακού κώδικα (Ν. 2960/2001).

Η ΓΔ ΣΔΟΕ υιοθετώντας μία ολιστική προσέγγιση απέναντι στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα και της πολυεγκληματικής διάστασής του κατέχει μια διαχρονικά σημαντική θέση στους μηχανισμούς καταπολέμησης των λαθρεμπορικών πράξεων.

Παρατίθενται ενδεικτικά:

 • Κατά το έτος 2021, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων, αξιοποιώντας τα δεδομένα και τα στοιχεία που προέκυψαν τόσο στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων όσο και των στοιχείων που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του συστήματος εισροών-εκροών της Γ.Γ.Π.Σ. Οι ελεγκτές της ΓΔ ΣΔΟΕ προέβησαν σε δειγματοληψίες και ελέγχους κλειστής αποθήκης στην Αθήνα αλλά και σε επαρχιακές πόλεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις λαθρεμπορίας καυσίμων συνολικού ύψους 7.000.000€ πλέον πολλαπλών τελών ύψους 3.500.000€.
  Επίσης, στο πλαίσιο ελέγχου σε πρατήριο υγρών καυσίμων κατόπιν επεξεργασίας μεγάλου όγκου παραστατικών για την αγορά υγραερίου διαπιστώθηκε ότι γινόταν εκτελωνισμός ποσοτήτων υγραερίου με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης με πρόφαση τον προορισμό του για βιομηχανική χρήση. Οι ποσότητες αυτές, όμως διατίθεντο στη συνέχεια για χρήση κίνησης οχημάτων ενώ ακολουθούσε έκδοση εικονικών στοιχείων σε βιομηχανικούς πελάτες προκειμένου να δοθεί νομιμοφάνεια στην διακίνησή του.
  Καταλογίστηκε Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης συνολικού ύψους 700.000€ πλέον πολλαπλών τελών ύψους 2.000.000€ και υπάρχει σε εξέλιξη επεξεργασία πλήθους παραστατικών σε λήπτες εικονικών στοιχείων. Επιπλέον, η ΓΔ ΣΔΟΕ έχει προβεί και σε άνοιγμα λογαριασμών για να διαπιστωθεί η διαδρομή του χρήματος και να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
 • Κατά το έτος 2022, ολοκληρώθηκαν οι έρευνες και οι έλεγχοι σε μεγάλο κύκλωμα εταιρειών εμπορίας και πρατηρίων λιανικής πώλησης και κατόπιν επεξεργασίας μεγάλου όγκου παραστατικών που είχαν κατασχεθεί, καταλογίστηκε Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης συνολικού ύψους 22.000.000 € πλέον πολλαπλών τελών ύψους 66.000.000€, συνολικά περί τα 88.000.000€.
 • Κατά το έτος 2023, διενεργήθηκαν έλεγχοι στην περιοχή της Αττικής και εντοπίστηκε υπόθεση νοθείας καυσίμων για την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 915.000€ σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα (άρθρο 20 Ν.4177/13). Επίσης, σε άλλες πέντε (5) υποθέσεις ελέγχου νοθείας καυσίμων επιβλήθηκαν με αποφάσεις επιβολής προστίμου του προϊσταμένου Επιχειρησιακής Διεύθυνσης της ΓΔ ΣΔΟΕ, πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000€ σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα (άρθρο 20 Ν.4177/13).
  Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της ΓΔ ΣΔΟΕ διαθέτουν την τεχνογνωσία και την ελεγκτική εμπειρία, αξιοποιούν πληροφορίες και δεδομένα που εξάγονται από τα πληροφοριακά συστήματα και διενεργούν ελέγχους αναφορικά με την τήρηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Οι υπάλληλοι της ΓΔ ΣΔΟΕ θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση και αποφασιστικότητα τη μάχη για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της νοθείας καυσίμων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού. Επισημαίνεται ότι στον Προγραμματισμό Δράσης της ΓΔ ΣΔΟΕ για τα έτη 2023 και 2024 περιλαμβάνεται η διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Β. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής νομοθεσίας που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους.

Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την αρχή της ίσης φορολογικής μεταχείρισης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Για την πληρότητα της απάντησης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, διαβιβάζει και τα με αριθμ.πρωτ. έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε 1144195/27.11.2023

ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ. Α 1149307/4.12.2023

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, Γεώργιος Φάκος, απαντά:

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3842/2010, όπως ισχύει, τα
  υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του
  ν.4172/2013 (Α’167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της
  Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων –
  στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών.
 2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, η μη
  συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 συνιστά
  παράβαση, για την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 2 του
  ίδιου άρθρου και νόμου, ήτοι ποσό 100 ευρώ.
 3. Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2154/2019 η μη διαβίβαση των υποχρεωτικών δεδομένων,
  όπως αυτά ορίζονται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1208/2018, από την υπόχρεη οντότητα συνιστά
  παράβαση της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, για την οποία
  επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά Φ.Η.Μ. για κάθε ημέρα, για την οποία δεν διαβιβάστηκαν
  1
  τα δεδομένα των παραστατικών που εκδόθηκαν την ημέρα εκείνη και ανεξαρτήτως του
  πλήθους αυτών.
 4. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ΚΦΔ, εκδόθηκε η Απόφαση του
  Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1060/18.3.2021 (Β’1217), όπως
  ισχύει, με την οποία ορίζεται υποχρέωση διαβίβασης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ.1 του
  άρθρου 73 του ν.2960/2001 (Α’265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι
  εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων – κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν.
  3054/2002 (Α΄ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση,
  από την 1.1.2022.
 5. Σύμφωνα με την Απόφαση Α.1060/2021, όπως ισχύει, η ΠΟΛ. 1208/2018 παύει να ισχύει
  από την 1.1.2022.
 6. Mε το άρθρο 54H του ΚΦΔ ορίζονται κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων
  λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ). Το
  άρθρο 54H ισχύει από την 31.10.2022 και καταλαμβάνει παραβάσεις που διαπράττονται από
  την ημερομηνία αυτή και εφεξής.
 7. Ενόψει των προαναφερόμενων, για παραβάσεις μη διαβίβασης δεδομένων των
  εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων για πωλήσεις καυσίμων, για τα έτη 2019, 2020 και
  2021 ισχύουν τα πρόστιμα της παρ. 2 του παρόντος, ήτοι 100 ευρώ ανά Φ.Η.Μ. για κάθε
  ημέρα μη διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών που εκδόθηκαν την ημέρα εκείνη
  ενώ για παραβάσεις που διαπράττονται μετά την 31.10.2022 επιβάλλεται το πρόστιμο του
  άρθρου 54Η του ΚΦΔ. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης
  διαβίβασης.
 8. Λοιπά ζητήματα που τίθενται στην εν λόγω αναφορά, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται
  με την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες
  της υπηρεσίας μας.

ΔΕΦΚΦ Α 1152483/11.12.2023

Ο γενικός διευθυντής Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. Κωνσταντίνος Μουρτίδης απαντά:

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 661/22.11.2023 αναφοράς, με την οποία κατατέθηκε η αρ. πρωτ. 2548/15.11.2023 επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) και διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, ως προς το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τα ακόλουθα:

 1. Ως προς το ζήτημα της κατάργησης των προστίμων του πληροφοριακού συστήματος πετρελαίου θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265):

α) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περ. ζ) της παρ. 1 τίθεται σε ανάλωση, διακινείται και διατίθεται από επιτηδευματίες που εντάσσονται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), με την εξαίρεση την περίπτωση των Ενόπλων Δυνάμεων για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση ένταξής τους στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.

β) Τα μέλη του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να καταχωρούν με ακρίβεια εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούν σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση στην Τελωνειακή αρχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), μέχρι και την τελική κατανάλωση.

Προβλέπεται επίσης ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης των ενδιαφερόμενων επιτηδευματιών στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ, ο τρόπος ελέγχου μέσω του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήματος της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, οι υπηρεσίες ελέγχου, καθώς και η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας. Μέχρι δε την έκδοση αυτών των υπουργικών αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ 33Α 5055143 ΕΞ 2010 (Β΄ 2047) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 προβλέπεται η επιβολή στα μέλη ΔΙΠΕΘΕ προστίμου εκατό (100) ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο σε περίπτωση εκπρόθεσμης/ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, εντός της προθεσμίας των 14 ημερών.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα ευνοϊκής αντιμετώπισης ως προς το ύψος των επιβληθέντων προστίμων, σε περίπτωση που το μέλος ΔΙΠΕΘΕ υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο και καταβάλλει το καταλογιζόμενο πρόστιμο εντός δύο μηνών από την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων με ταυτόχρονη παραίτηση από τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Σε περίπτωση δε μη καταχώρησης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης ανεξαρτήτως αριθμού ή σε περίπτωση ανακριβούς/εκπρόθεσμης καταχώρησης άνω των εκατόν πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων ανά ημερολογιακό έτος ή σε εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση κάτω των εκατόν πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων με ταυτόχρονη διαπίστωση λαθρεμπορίας επιβάλλεται και ποινή διαγραφής του μέλους από το μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.

 1. Ως προς το ζήτημα της αντιμετώπισης της λαθρεμπορίας, συμπεριλαμβανομένης της νοθείας καυσίμων:

α) Με την αριθμ. Α.1119/11-8-2022 (Β΄4647) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Μεταφορών και Υποδομών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατηγοριοποιήθηκαν οι παραβάσεις, εξειδικεύτηκαν οι κυρώσεις και καθορίστηκε η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

β) Με την αριθμ. Α.1150/4-10-2023 (Β΄5981) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

γ) Mε την αριθμ. Α. 1079/15-6-2022 (Β΄3100) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α.1067/11-5-2023 (Β΄ 3225) Απόφαση, oρίσθηκε ότι σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις και δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων.

 1. Ως προς το ζήτημα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στο υγραέριο:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. ιγ), ιδ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α΄265) όπως ισχύει, καθορίζονται διαφοροποιημένοι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα υγραέρια, αναλόγως της χρήσης τους. Συγκεκριμένα :

i) Με την περ. ιγ) καθορίζεται συντελεστής ΕΦΚ 430 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα για τα υγραέρια που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων.
ii) Με την περ. ιδ) καθορίζεται συντελεστής ΕΦΚ 60 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα για τα υγραέρια και το μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης καθώς και για άλλες χρήσεις πέραν αυτών που καθορίζονται στις περ. ιγ) και ιε).
iii) Mε την περ. ιε) καθορίζεται συντελεστής ΕΦΚ 120 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα για τα υγραέρια και το μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περ. ιγ).
Για δε τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων της περ. ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 που τίθεται σε ανάλωση με τον υψηλό συντελεστή ΕΦΚκαι διατίθεται αποκλειστικά από τα πρατήρια ως καύσιμα κινητήρων οχημάτων, έχει εκδοθεί η αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142/23-06-2016 (ΦΕΚ 2113/Β΄/08-07-2016) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης με τη με αριθμ. Α.1001/2021 (ΦΕΚ 40/Β/12-01-2021) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων των κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) 2711 12 11 έως 2711 19 00 και του μεθανίου του κωδικού Σ.Ο. 2711 29 00 των περ. ιδ) που προορίζονται ως καύσιμα θέρμανσης και άλλες χρήσεις και ιε) που προορίζονται για βιομηχανική/βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες, πλην της περ. ιγ) χρήση ως κινητήρων οχημάτων, της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των ανωτέρω προϊόντων από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων, τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας εμφιάλωσης και άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, καθώς και τις οντότητες των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251) που παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές χύδην υγραέριο των ανωτέρω περιπτώσεων.

 1. Ως προς το ζήτημα της εφαρμογής διαφοροποιημένων επιπέδων φορολογίας στα καύσιμα σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές:

Με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη φορολογία των προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ, καθώς και τα ελάχιστα όρια φορολογίας αυτών. Η εν λόγω Οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το νόμο 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/20-04-2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις», που επέφερε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον νόμο 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, ΦΕΚ 265/Α’/22-11-2001, άρθρα 72 έως 78).

Με το άρθρο 5 της ως άνω Οδηγίας παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιβάλλουν διαφοροποιημένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που ορίζει η Οδηγία, για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο δεν περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιβολής διαφοροποιημένου συντελεστή ΕΦΚ σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ενός κράτους μέλους, δεν παρέχεται, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό, η δυνατότητα για την άμεση θέσπιση διαφοροποιημένης φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.

Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της ως άνω Οδηγίας, το Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέψει σε ένα κράτος μέλος να θεσπίσει περαιτέρω απαλλαγές ή μειώσεις για λόγους ειδικής πολιτικής. Στην περίπτωση αυτή το κράτος μέλος που σκοπεύει να θεσπίσει τέτοια μέτρα ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις συναφείς και αναγκαίες πληροφορίες. Η Επιτροπή εξετάζει το αίτημα λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, την ανάγκη να διασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός και τις κοινοτικές πολιτικές για την υγεία, το περιβάλλον, την ενέργεια και τις μεταφορές και εντός τριών μηνών από την παραλαβή όλων των συναφών και αναγκαίων πληροφοριών, είτε υποβάλλει πρόταση για την έγκριση του μέτρου αυτού από το Συμβούλιο ή, εναλλακτικά, ενημερώνει το Συμβούλιο για τους λόγους για τους οποίους δεν πρότεινε την έγκρισή του. Οι εγκρίσεις αυτές της παραγράφου 1 μπορούν να χορηγηθούν για μέγιστο διάστημα 6 ετών με δυνατότητα παράτασης (παρ. 2 αρ.19).

Λοιπά θέματα που τίθενται στην εν λόγω αναφορά, καθώς και θέματα εφαρμογής διαφοροποιημένων επιπέδων φορολογίας στα καύσιμα κίνησης σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, κατά τα ανωτέρω, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας.

Απαντήσεις από το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παραπέμπει σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων & Εγκαταστάσεων, το οποίο με τη σειρά του διαβιβάζει σχετικό απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) που υπάγεται στην εν λόγω Γενική Διεύθυνση:

i. Πιστοποίησης καλής λειτουργίας από διαπιστευμένους φορείς του συστήματος ανάκτησης ατμών STAGE II
Στην Οδηγία 2014/99/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 2009/126/ΕΚ σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων, αναφέρεται ότι: «1.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης των συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης, εν λειτουργία, της φάσης II ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σύμφωνα με το πρότυπο EN 16321-2:2013».

Με την με αριθ.πρωτ.1786623/2016 (Β΄1565) κοινή υπουργική απόφαση, έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην ανωτέρω Οδηγία στην και τροποποιήθηκε η με αρ. πρωτ. 21523/763/Ε-103/2012 (Β΄1439) κοινή υπουργική απόφαση και ειδικότερα η παρ. 1 του αρ.5 αντικαταστάθηκε ως εξής: «…1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης των συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης, εν λειτουργία, της φάσης II ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σύμφωνα με το πρότυπο EN 16321-2:2013. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από φορέα ελέγχου διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ/ΕΣΥΠ, που έχει συσταθεί με το άρθρο 11 του Ν. 3066/2002 (Α΄ 252), όπως ισχύει, ή από άλλους φορείς διαπίστευσης οι οποίοι είναι μέλη της «Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση» (European co-operation for Accreditation) (EA), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και για το πεδίο που καθορίζεται από το πρότυπο ΕΝ 16321-2:2013…».

Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:
α. Η πιστοποίηση του ποσοστού ανάκτησης ατμών βενζίνης διενεργείται από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και για το πεδίο που καθορίζεται από το πρότυπο ΕΝ 16321-2:2013.
β. Για τον σκοπό αυτό έχουν μέχρι σήμερα πιστοποιηθεί τουλάχιστον τρείς φορείς από τον ΕΣΥΔ (νομικά πρόσωπα)
γ. Σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 765/2008 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, ως φορείς ορίζονται μόνο νομικά πρόσωπα και όχι φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες μηχανικοί, κλπ)
δ. Ύστερα από σχετική επικοινωνία με τον ΕΣΥΔ, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ελέγχου ενός προτύπου από φυσικά πρόσωπα, καθώς μπορούν να διαπιστευτούν μόνο νομικά πρόσωπα.
ε. Σε κάθε περίπτωση, η εναρμόνιση της σχετικής Οδηγίας διενεργήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

i. Υποχρεωτική επανογκομέτρησης των δεξαμενών ανά δέκα (10) έτη.
Προβλέπεται για πρώτη φορά στην υπ’ αριθ. Φ2-1617/2010 κ.υ.α. ( Β΄ 1980) με θέμα «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», για τις ανάγκες του συστήματος Εισροών – Εκροών που σήμερα ανήκει στην αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ. και προβλέπεται σε όλες τις μεταγενέστερες κανονιστικές διατάξεις.

ii. Ευελιξία ελεγκτικών διαδικασιών στο χώρο του πρατηρίου κ.λπ.
Οι διαδικασίες ελέγχου στα πρατήρια διενεργούνται από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές (Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των ΠΕ) και από μεικτά ελεγκτικά κλιμάκια σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο κατά αρμοδιότητα. Η εποπτεία των ελέγχων υπάγεται στη Δ/νση Εποπτείας και ελέγχου του ΥΠΥΜΕ.

iii. Nομοθετική εφαρμογή εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών εκροών στα Ιδιωτικής Χρήσεως πρατήρια.
Έχει συσταθεί σχετική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) υπό τον συντονισμό της ΑΑΔΕ για το θέμα της εφαρμογής του συστήματος Εισροών – Εκροών σε ιδιωτικά πρατήρια και αναμένεται σχετική κ.υ.α.

iv. Απαγόρευση πώλησης από τις εταιρίες χονδρικής εμπορίας σε μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η νόμιμη διακίνηση των καυσίμων.
Η διακίνηση καυσίμων εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ν.3054/2002) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την ΑΑΔΕ.

v. Εφοδιασμός πάσης φύσεως δεξαμενών από νόμιμους διακινητές καυσίμων και μητρώα δεξαμενών.
Η διακίνηση καυσίμων εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ν.3054/2002) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την ΑΑΔΕ.

vi. Αποκλειστική διακίνηση φιαλών υγραερίου από πρατήρια καυσίμων και ενέργειας με δυνατότητα στα πρατήρια να αποθηκεύουν την ποσότητα των 2.000 kg, λαμβάνοντας τα ήδη προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ισχύοντα μέτρα πυροπροστασίας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω αδειοδότηση.
Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την διάθεση φιαλών υγραερίου αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 16228/2017 (Β΄ 1723) με θέμα «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», και ανήκει στην εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Για το θέμα αυτό έχει εκδοθεί σχετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού [ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 26/VΙI/2012].

Απαντήσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης

Με δύο έγγραφα απάντησε το υπουργείο Ανάπτυξης:

Με το από 13.12.2023 έγγραφο, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας απαντά:

Α) Ως προς το σημείο 4 των αιτημάτων προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, σχετικά με τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (υπ’ αριθ. 91354/2017 –Β’ 2983 υπουργική απόφαση), σε ότι αφορά αποκλειστικά την επικαιροποίηση / απλοποίηση των διατάξεων για τα όργανα μέτρησης / αντλίες καυσίμων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην εν λόγω υ.α., θα αξιοποιηθούν προς τον σκοπό αυτό, τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο «Ανασχεδιασμός υποδομών ποιότητας στην Ελλάδα:
Κανονιστικός, Οργανωτικός και Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας για την προσαρμογή του στις προκλήσεις της δίδυμης μετάβασης (πράσινη και ψηφιακή μετάβαση)», η οποία είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και ήδη υλοποιείται από την Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Β) Ως προς το σημείο 2 των αιτημάτων προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με την επέκταση εφαρμογής του συστήματος εισροών – εκροών και στα πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως, η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας συμμετέχει, στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) που λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών, και έχει συντονιστικό ρόλο στην τεχνική ομάδα που έχει συσταθεί με αντικείμενο την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ2-1617/2010 κ.υ.α. (Β’ 1980), όπως ισχύει, που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Στην εξεταζόμενη τροποποίηση υπάρχει εισήγηση να ενταχθούν και τα ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων.

Με το από 22.1.2024 έγγραφο η Γενική Γραμματεία Εμπορίου απαντά ότι σχετικά με το αίτημα για κατάργηση του πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους στην αγορά καυσίμων, υπογραμμίζεται ότι η ισχύς των ρυθμίσεων του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 έχουν παραταθεί μέχρι και τις 30/06/2024, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της διεθνούς πληθωριστικής κρίσης για τα ελληνικά νοικοκυριά.
Για τα υπόλοιπα ζητήματα θα κληθεί εκ νέου η ΠΟΠΕΚ σε διάλογο προκειμένου να βρεθούν ορθολογικές λύσεις που προασπίζουν, πρωτίστως, το δημόσιο συμφέρον και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

* Τέλος, τo υπουργείo Εργασίας δεν απάντησε στις αναφορές των δύο βουλευτών.

Απάντηση υφυπουργού Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, σε αναφορές βουλευτών για ζητήματα φορολόγησης της επιχειρηματικότητας

Συνολική απάντηση σε αναφορές βουλευτών για επίκαιρα ζητήματα που αφορούν την φορολόγηση της επιχειρηματικότητας έδωσε συγκεντρωτικά στις 19.12.2023 ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης:

Σχετικές αναφορές κατέθεσαν στις 6.12.2023 οι παρακάτω βουλευτές:

 • Στράτος Σιμόπουλος (ΝΔ) με θέμα: Υπόμνημα για την τεκμαρτή φορολόγηση των αγροτών_πωλητών λαϊκών αγορών (αρ. πρωτ. 746)
 • Γεώργιος Καρασμάνης (ΝΔ) με θέμα: Επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. με Α.), με την οποία καταθέτει τις προτάσεις _ παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου: “Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής” (αρ. πρωτ. 758)
  και για το Υπόμνημα Συλλόγων, Σωματείων και Ομοσπονδιών Νομού Πέλλας, με το οποίο ζητούν την απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου και καταθέτουν τις προτάσεις τους για την φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών (αρ. πρωτ. 787)
 • Ελένη Βάτσινα (ΠΑΣΟΚ) με θέμα: Επιστολή διαμαρτυρίας Επιστημονικών και Επαγγελματικών Φορέων Νομού Ηρακλείου Κρήτης (αρ. πρωτ. 799)
 • Χάρης Μαμουλάκης (ΣΥΡΙΖΑ) με θέμα: «Ταφόπλακα» για ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις το νέο φορολογικό νομοσχέδιο (αρ. πρωτ. 800)

Στην κοινή απάντηση του Χάρη Θεοχάρη για τις παραπάνω αναφορές βουλευτών τονίζεται:

Σύμφωνα με το Ν. 5073/11-12-2023 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις» σκοπός είναι η μείωση της φορολογίας για τους συνεπείς φορολογουμένους, η σύλληψη διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης με την καθιέρωση τεκμηρίων και τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η φορολογική αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από την οικονομία του διαμοιρασμού, καθώς και η ρύθμιση ειδικότερων φορολογικών ζητημάτων.

Ειδικότερα:

1) στο άρθρο 15 του παρόντος καθιερώνεται ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα έως του ποσού των πενήντα (50.000) ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Ελεύθερος επαγγελματίας ή επιτηδευματίας ή αυτοαπασχολούμενος τεκμαίρεται ότι προσφέρει εργασία τουλάχιστον ίσης αξίας και αμοιβής με αυτή του εργαζομένου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό ή εργαζομένου που ο ίδιος απασχολεί. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) μετά την πρώτη εξαετία της επαγγελματικής δραστηριότητας, επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%) μετά την πάροδο μιας τριετίας και επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%) μετά την πάροδο και δεύτερης τριετίας μετά την πρώτη εξαετία. Επιπλέον, τεκμαίρεται ότι το κέρδος του περιλαμβάνει και ένα ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εργατικού κόστους, μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ, ενώ το τεκμήριο προσαυξάνεται και με βάση τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιεί ο ελεύθερος επαγγελματίας σε σχέση με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών του ίδιου (δευτεροβάθμιου) Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας: κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου Κ.Α.Δ.

Προβλέπεται επίσης ειδική αντιμετώπιση για την περίπτωση γ (προσαύξηση ΚΑΔ) ειδικά ως προς τους υπόχρεους με Κ.Α.Δ. «εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)», «εκμετάλλευση περιπτέρου (47.19.10.02)» και «λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα (47.26). Το σύνολο του τεκμηρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ετησίως. Ο προσδιορισμός αυτός είναι μαχητός και ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει περιστατικά που οδηγούν αντικειμενικά σε μείωση της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως στρατιωτική θητεία, φυλακή, νοσηλεία, εγκυμοσύνη και λοχεία, υιοθεσία και αναδοχή τέκνων, φυσικές καταστροφές, ανάκληση άδειας λειτουργίας της ατομικής του επιχείρησης ή της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του, εκ του νόμου εποχικότητα της δραστηριότητας (π.χ. κυλικεία), απαγόρευση λειτουργίας και άλλους λόγους ανωτέρας βίας. Περαιτέρω, θεσπίζεται δυνατότητα του υπόχρεου, όσον αφορά την ανατροπή του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος ώστε, εκτός της επίκλησης των προαναφερόμενων λόγων μαχητότητας που ανάγονται στην προσωπική και επαγγελματική του σφαίρα, να υποβάλει αίτηση, εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, στην αρμόδια φορολογική αρχή για τη διενέργεια ελέγχου κατά τα επίμαχα έτη.

Τέλος, προβλέπεται ότι το ελάχιστο καθαρό εισόδημα δεν εφαρμόζεται :
α) στα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα,
β) σε όσους αμείβονται σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 12, εφόσον συμβάλλονται με έως και τρία (3) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που συμβάλλονται με έως και δύο (2) ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους,
γ) σε πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%), και
δ) σε καφενεία που βρίσκονται σε οικισμούς της χώρας με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων,

2) στο άρθρο 16 του παρόντος προβλέπονται τα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος και

3) στο άρθρο 17 του παρόντος ορίζονται οι περιπτώσεις που προβλέπονται μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος για τους νέους επαγγελματίες, τους πολύτεκνους, τους υπόχρεους που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), τους γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα, τους γονείς με τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία που θεωρούνται εξαρτώμενα, τους κατοίκους μικρών νησιών και οικισμών καθώς επίσης και για τους εκμεταλλευτές Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων (ΤΑΞΙ) με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών μέτρων. Οι αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική και νομοθεσία λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.


Αναφορά στη Βουλή για την ένταξη του τομέα πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Αναφορά προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδ. Γεωργιάδη, Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Καραμανλή, Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυρ. Πιερρακάκη, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Χρήστος Γκιόκας, Απόστολος Πάνας, Κώστας Σκανδαλίδης, Ιλχάν Αχμέτ, Ευαγγελία Λιακούλη και Ανδρέας Πουλάς.

Στην αναφορά τους (αρχείο PDF), καταθέτοντας την υπ.αριθμ. 2360/11.8.2022 επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), σχετικά με τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου καυσίμων και ενέργειας από τα επιδοτούμενα ευρωπαϊκά
προγράμματα, σημειώνουν ότι τα μέλη της Ομοσπονδίας εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους απέναντι στην αδικαιολόγητη εξαίρεση των επιχειρήσεών τους από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που ο κλάδος τους συνεισφέρει τα μέγιστα στην οικονομία της χώρας.

Συγκεκριμένα, γράφουν στην αναφορά του οι έξι βουλευτές, για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (ΕΣΠΑ) και ειδικότερα για το πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021 – 2027», «επισημαίνουν ότι ο τομέας τους αποτελείται από ανεξάρτητες επιχειρήσεις είτε με το κατάλληλο σήμα, είτε με το σήμα της εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους αυτού του προγράμματος, ώστε να επεκτείνουν την ένταξή τους από την προηγούμενη Δράση στο ΕΣΠΑ 2014-2020, και παραθέτουν τα σχετικά επιχειρήματά τους.

Επίσης υπογραμμίζουν ότι σχετικά με το πρόγραμμα Pan-European Guarantee Fund της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ο κύριος λόγος απόρριψής τους ήταν η εσφαλμένη ένταξή τους στην κατηγορία «Έρευνας για εντοπισμό και παραγωγή, διύλιση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση πετρελαίου», η οποία αφορά στις πετρελαϊκές εταιρείες και όχι στις εμπορικές επιχειρήσεις καυσίμων που η εν λόγω Ομοσπονδία αντιπροσωπεύει.

Παράλληλα σημειώνουν ότι για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», και τους Δυνητικούς Δικαιούχους του προγράμματος ο κλάδος τους εξαιρείται από τα προγράμματα χρηματοδότησης- ενίσχυσης, αν και στις επιχειρήσεις τους απαιτείται ψηφιακός εκσυγχρονισμός.

Με την αναφορά, παρακαλούν τους αρμόδιους υπουργούς να λάβουν υπόψη τα αναφερόμενα στην Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, αλλά και τα επισυναπτόμενα σε αυτή σχετικά έγγραφα, καθώς περιέχουν σημαντικά στοιχεία που επιχειρηματολογούν για την ένταξη του κλάδου στα τρέχοντα αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά και στα μελλοντικά, ώστε και αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να βελτιωθούν, ώστε να επιβιώσουν και να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες με τη λειτουργία τους.

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Να δοθούν στη δημοσιότητα τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των ελέγχων στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Αλέξη Χαρίτση, σε συνεργασία με τους αναπληρωτές τομεάρχες, Χάρη Μαμουλάκη & Γιάννη Σαρακιώτη, 62 βουλευτές κατέθεσαν ερώτηση για τη δημοσιοποίηση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων των ελέγχων στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ο πληθωρισμός έχει αγγίξει το 11,3% τον Μάιο, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ 28ετίας, ενώ τα καύσιμα από τον Ιανουάριο έχουν ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό το οποίο έχει καταγραφεί ποτέ στην χώρα και σταθεροποιούνται σε εξαιρετικά υψηλές τιμές (η τιμή της αμόλυβδης άγγιξε τα 2,428 €/l στις 18/6/2022).

Η επίμονη άρνηση από την Κυβέρνηση για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων δημιουργεί ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο. Αυτό αποτυπώνεται και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το πρώτο 4μηνο του 2022, όπου παρουσιάστηκε μείωση εσόδων 112εκατ. ευρώ από το ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων, λόγω της πτώσης του τζίρου στα πρατήρια υγρών καυσίμων, η οποία σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων αγγίζει μέχρι και το 80%.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοινώνει μέσω δελτίων Τύπου αποσπασματικούς ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου, καθώς και την επιβολή προστίμων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία παραβιάζουν της κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας. Δεν έχει προβεί όμως μέχρι σήμερα, στην δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων για το πλήθος των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και των παραβάσεων οι οποίες καταγράφονται.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό:

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις αυξήσεις στα καύσιμα;

2. Πόσοι έλεγχοι συνολικά έχουν διεξαχθεί από την αρχή της χρονιάς σε πρατήρια υγρών καυσίμων;

3. Πόσες παραβιάσεις έχουν καταγραφεί από την αρχή της χρονιάς και πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί; Για ποιες παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας επιβλήθηκαν τα πρόστιμα;

4. Έχει προχωρήσει το Υπουργείο στην ενεργοποίηση του Α.119 του Ν.4926/2022 για δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124) και αν ναι για πόσες επιχειρήσεις έχει εφαρμοστεί από την αρχή της χρονιάς;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Θέμα: «Να δοθούν στη δημοσιότητα τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των ελέγχων στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάιο του 2022, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 11,3%, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ 28ετιας. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Eurostat για τον ίδιο μήνα, η Ελλάδα βρίσκεται 2,6 μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σημειώνει το υψηλότερο πληθωρισμό στη Δυτική Ευρώπη. Λόγω των επιλογών της Κυβέρνησης, η χώρα οδηγείται σε μια πρωτόγνωρη οικονομική και κοινωνική κρίση. Δυστυχώς όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια συνθήκη μεσο-μακροπρόθεσμης διάρκειας.
Τα καύσιμα είναι από τις κατηγορίες προϊόντων με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών. Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ξεπέρασε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο το ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει τον Αύγουστο 2012 (1,838€/l). Από τότε μέχρι σήμερα οι τιμές των υγρών καυσίμων συνεχώς αυξάνονται. Η τιμή της αμόλυβδης άγγιξε τα 2,428 €/l στις 18/6/2022, όταν η αντίστοιχη τιμή πέρυσι την ίδια ημέρα ήταν 1,626 €/l.
Η άρνηση από τη μεριά της Κυβέρνησης για ουσιαστικά μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων δημιουργεί ένα ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο. Ενώ τα πενιχρά επιδόματα που δόθηκαν απέχουν κατά πολύ από τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών. Αυτό αποτυπώνεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το πρώτο 4μηνο του 2022, όπου παρουσιάστηκε μείωση εσόδων 112εκατ. ευρώ από το ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων, λόγω της πτώσης του τζίρου στα πρατήρια υγρών καυσίμων, η οποία σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων αγγίζει μέχρι και το 80%.
Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοινώνει μέσω δελτίων Τύπου αποσπασματικούς ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου, καθώς και την επιβολή προστίμων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία παραβιάζουν της κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4903/2022 απαγορεύεται έως της 30/6/2022 η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη μεταξύ άλλων για τη μετακίνηση του καταναλωτή, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικρού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης.9.2021.
Μέχρι σήμερα όμως δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο συγκεντρωτικά στοιχεία για το πλήθος των ελέγχων αλλά και τις παραβιάσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Πριν σχεδόν έναν μήνα, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων ενημέρωσε για κάποιους επί μέρους ελέγχους της ΔΙΜΕΑ, σύμφωνα με τους οποίους προέκυπτε παραβατικότητα σε ποσοστό 26%, χωρίς να δημοσιοποιήσει ποιοτικά στοιχεία των παραβάσεων που καταγράφηκαν όπως έχουν ζητήσει και οι πρατηριούχοι έμποροι καυσίμων.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Α.119 του Ν. 4926/2022 προβλέπεται η δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124), περί εκτάκτων μέτρων περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, στις περιπτώσεις που α) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο ύψους μεγαλύτερου από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ή, β) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο για δεύτερη φορά, ανεξαρτήτως ύψους για παραβίαση του άρθρου 58 του ν. 4818/2021.
* Επειδή, τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις δοκιμάζονται από τις αυξήσεις στα καύσιμα
* Επειδή, οι τιμές των υγρών καυσίμων έχουν σταθεροποιηθεί εδώ και σχεδόν 6 μήνες σε ιστορικό υψηλό
* Επειδή, οι τιμές των υγρών καυσίμων συνεχίζουν καθημερινά να κινούνται αυξητικά
* Επειδή, σε αυτή τη συγκυρία είναι σημαντική η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και η προστασία των καταναλωτών

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:
1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις αυξήσεις στα καύσιμα;
2. Πόσοι έλεγχοι συνολικά έχουν διεξαχθεί από την αρχή της χρονιάς σε πρατήρια υγρών καυσίμων;
3. Πόσες παραβιάσεις έχουν καταγραφεί από την αρχή της χρονιάς και πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί; Για ποιες παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας επιβλήθηκαν τα πρόστιμα;
4. Έχει προχωρήσει το Υπουργείο στην ενεργοποίηση του Α.119 του Ν.4926/2022 για δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124) και αν ναι για πόσες επιχειρήσεις έχει εφαρμοστεί από την αρχή της χρονιάς;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Σαρακιώτης Ιωάννης
Γεροβασίλη Όλγα

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Δώρα
Αχτσιόγλου Έφη
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γεώργιος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Νατάσα
Γκιόλας Ιωάννης
Δραγασάκης Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος
Κασιμάτη Νίνα
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλειος
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Ιωάννης
Μπαλάφας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Ιωάννης
Μωραΐτης Θάνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Πέτη
Πολάκης Παύλος
Πούλου Γιώτα
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Παναγιώτης
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζούφη Μερόπη
Τόλκας Άγγελος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

Το λαθρεμπόριο και η νοθεία καυσίμων στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής παρέμβασης του Χάρη Μαμουλάκη

Στην Βουλή η επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ)

Με Κοινοβουλευτική Αναφορά προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, κατέθεσε την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων – Π.Ο.Π.Ε.Κ. με την οποία ζητείται η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την πάταξη του λαθρεμπορίου, της νοθείας και της παράνομης διακίνησης καυσίμων.

Παράλληλα, με την συγκεκριμένη επιστολή, τα μέλη της Π.Ο.Π.Ε.Κ. καυτηριάζουν το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και την αδυναμία της Πολιτείας να πατάξει παραβατικές συμπεριφορές που δημιουργούν κινδύνους για τους καταναλωτές και αθέμιτο ανταγωνισμό για τους πρατηριούχους.

Ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει ενημέρωση από τους Υπουργούς, σχετικά με τι προτίθενται να πράξουν για να ικανοποιήσουν τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Ερώτηση στη Βουλή για Έλληνες πολίτες που προμηθεύονται καύσιμα και τρόφιμα από τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία

Ερώτηση προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατέθεσε η βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών (Ελληνική Λύση) κα Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου, σχετικά με την «οικονομική αιμορραγία της χώρας εκ της μαζικής εξόδου πολιτών για αγορές καυσίμων και τροφίμων», από τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Στην ερώτηση αναφέρει ότι «η ενεργειακή κρίση που ξέσπασε πρόσφατα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, εξ αιτίας του διαμορφούμενου διεθνούς κλίματος, ανέβασε κατακόρυφα τις τιμές στην ενέργεια και, ως επακόλουθο, ακόμη και στα βασικά είδη διατροφής. Γεγονός, όμως, είναι επίσης, ότι σύμφωνα με όλα τα υπάρχοντα και διαθέσιμα σε εμάς στοιχεία, τα οποία εξάλλου έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η χώρα που επλήγη περισσότερο από την εν λόγω εξέλιξη των πραγμάτων είναι η Ελλάδα, όπου οι αυξήσεις στις τιμές των διαφόρων αγαθών και προϊόντων είναι σαφώς μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού Μέσου Όρου, καθιστώντας έτσι τη χώρα μας “πρωταθλήτρια” ανατιμήσεων και πληθωρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.»

          «Απόρροια των παραπάνω, είναι η μαζική κυριολεκτικά έξοδος Ελλήνων πολιτών προς τα γειτονικά κράτη των Σκοπίων και της Βουλγαρίας, κάτι που παρατηρείται ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί για να αγοράσουν καύσιμα ή είδη διατροφής, που διατίθενται στις χώρες αυτές σε σαφώς χαμηλότερες τιμές απ’ ό,τι στην Ελλάδα. Μάλιστα, κατά τα δημοσιεύματα του Τύπου, τα οποία ουδέποτε διαψεύστηκαν, αλλά αντιθέτως συνεπικουρούνται από μαρτυρίες πολιτών, “ουρές” αυτοκινήτων σχηματίζονται τις τελευταίες εβδομάδες στα σύνορα της Ελλάδας με τις ανωτέρω αναφερθείσες χώρες, όπου οι συμπολίτες μας αγοράζουν φθηνότερα βενζίνη, τρόφιμα και διάφορα άλλα αγαθά. Ως αποτέλεσμα, η ελληνική Πολιτεία χάνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, από την εν λόγω κατάσταση, με ανυπολόγιστη την τελική ζημία για την εγχώρια οικονομία. Μείζον, δε, ερώτημα προκύπτει για τους πραγματικούς λόγους που στην Ελλάδα οι τιμές αυξάνονται ραγδαία, πολύ περισσότερο από ό,τι συμβαίνει στις όμορες χώρες, παρ’ όλο που η ενεργειακή κρίση είναι πανευρωπαϊκή και, οπωσδήποτε, αποτελεί χτύπημα για την οικονομία και των συγκεκριμένων χωρών (Σκόπια, Βουλγαρία).»

          Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, η βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης» ρωτάει τον υπουργό:

1. Γιατί οι τιμές στην Ελλάδα, σε καύσιμες ύλες και σε αγαθά πρώτης ανάγκης, είναι υψηλότερες του ευρωπαϊκού Μέσου Όρου, ένεκα ανατιμήσεων, ενώ η τρέχουσα ενεργειακή κρίση επηρεάζει παρομοίως όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες;

2. Πώς σκοπεύετε να ανακόψετε το περιγραφόμενο στην Ερώτησή μας κύμα Ελλήνων πολιτών προς Σκόπια-Βουλγαρία, για αγορά φθηνότερων καυσίμων και ειδών διατροφής, με σχετική παρέμβαση της Πολιτείας προς αυτό τον σκοπό;

Αναφορά για τη μείωση ΕΦΚ ή ΦΠΑ των καυσίμων

Ο Βουλευτής Ν. Ηρακλείου (Κίνημα Αλλαγής), Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσε ως Αναφορά προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη και Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα, την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) και αιτείται απαντήσεων.

Πανελλήνια Ομοσπονδία επισημαίνει για άλλη μια φορά ότι είναι επιβεβλημένη η μείωση του ΕΦΚ ή ευρύτερα η μείωση του ΦΠΑ που επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά λόγω των αυξημένων τιμών ενώ διαμαρτύρεται για την επιβολή πλαφόν κέρδους στα καύσιμα.

Επίκαιρη Ερώτηση Αλέξη Χαρίτση σε Άδωνι Γεωργιάδη για την τιμή της βενζίνης

Επίκαιρη Ερώτηση στον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη κατέθεσε ο Αλέξης Χαρίτσης, τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Σε ιστορικό υψηλό η τιμή της βενζίνης στη χώρα – Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης».

Ο βουλευτής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνει: 

– Σε ιστορικό υψηλό φαίνεται να σταθεροποιείται η τιμή των υγρών καυσίμων τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτ.) άγγιξε τα 1,846€/l στις 6/2/2022, ξεπερνώντας το ιστορικό ρεκόρ που είχε σημειωθεί στη χώρα μας τον Αύγουστο του 2012 (1,838€/l).

– Επιπλέον σε αρκετές περιοχές της χώρας η τιμή της βενζίνης ξεπερνάει τα 2€/l, ενώ αντίστοιχα σε εξαιρετικό υψηλό επίπεδο διαμορφώνονται το πετρέλαιο κίνησης, η αμόλυβδη βενζίνη (100 οκτ.), το υγραέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης.

– Η αύξηση των τιμών των υγρών καυσίμων συμπαρασύρει σε αυξήσεις το σύνολο των μεταφορών και κατ’ επέκταση τη συντριπτική πλειονότητα προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης. 

– Παράλληλα, μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων συγκριτικά με τις γειτονικές χώρες, όπου οι τιμές είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ πλήττει και τον τουρισμό. 

– Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 17η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης προ φόρων. Μετά την επιβολή των φόρων όμως ανεβαίνει στην 5η θέση. 

– Παρά το γεγονός αυτό, η Κυβέρνηση καταψήφισε τροπολογία που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων. Συγκεκριμένα με την τροπολογία ζητούσαμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο φυσικό αέριο, την βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης & θέρμανσης αλλά και στο φωτιστικό πετρέλαιο, στα κατώτατα όρια των συντελεστών του ΕΦΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Η τροπολογία επανακατατέθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αυτές τις μέρες και καταψηφίστηκε εκ νέου από τη ΝΔ.

– Την ίδια στιγμή στη χώρα σημειώνεται ιστορικό ρεκόρ 10ετίας στον πληθωρισμό. Με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας εκτινάσσεται στο 5,5% για τον Ιανουάριο 2022, ξεπερνώντας πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία ελάφρυνση των καταναλωτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από τις αυξήσεις στα υγρά καύσιμα ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή;

2. Θα προχωρήσει άμεσα στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το φυσικό αέριο, την βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης & θέρμανσης αλλά και το φωτιστικό πετρέλαιο;

Αναφορά για την ανάγκη μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα

Με Αναφορά του προς τoν Υπουργό Οικονομικών ο βουλευτής Β’ Πειραιά και αν. τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Τρύφων Αλεξιάδης, φέρνει στη Βουλή το δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) που χαρακτηρίζει ως επιτακτική την ανάγκη μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

«Η υψηλή τιμή των καυσίμων, σύμφωνα με την ΠΟΠΕΚ», τονίζει ο Βουλευτής στην Αναφορά του, «αυξάνει το κόστος μεταφοράς, οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό, ενώ την ίδια ώρα επιβαρύνει τις τσέπες των πολιτών που χρησιμοποιούν τα Ι.Χ. τους για τις μετακινήσεις, ως μέτρο προφύλαξης από την πανδημία».

«Ενώ το επίδομα θέρμανσης αφορά λιγότερο από το 30% των νοικοκυριών και οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα τζάκια τους για να θερμανθούν επιβαρύνοντας έτσι το περιβάλλον», όπως αναφέρει στο δελτίο της η ΠΟΠΕΚ, «η εξαιρετικά υψηλή τιμή των καυσίμων έχει οδηγήσει τα δημόσια έσοδα σε σημαντική αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι, με αποτέλεσμα η αύξηση των κρατικών εσόδων να αγγίζει τα 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο». Επιπλέον η ΠΟΠΕΚ ζητά μέτρα για τον περιορισμό της παραβατικότητας η οποία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο Τρύφων Αλεξιάδης ζητά απαντήσεις από τον Υπουργό Οικονομικών και ενημέρωση σχετικά με την ανταπόκρισή του στο αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Επισυνάπτεται η Αναφορά του Βουλευτή

Επιστολή για μείωση ΕΦΚ των καυσίμων

UPDATE 4/2/2022: Η επιστολή της ΠΟΠΕΚ κατατέθηκε από τον Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής κ.Βασίλη Κεγκέρογλου στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, ως αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, ζητώντας επίσημη ενημέρωση για τις συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ο Υπουργός.

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων έστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, ζητώντας μείωση του ΕΦΚ των καυσίμων:

Προς Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

ΘΕΜΑ: «Μείωση του ΕΦΚ των Καυσίμων»
Κύριε Υπουργέ,

Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι επιτακτική η ανάγκη της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των καυσίμων. Μάλιστα, όπως έχει καταγραφεί, τα δημόσια έσοδα από τον ΦΠΑ είναι σημαντικά αυξημένα, εξαιτίας της εξαιρετικά υψηλής τιμής των καυσίμων, με αποτέλεσμα σε σύγκριση με πέρυσι, η αύξηση των κρατικών εσόδων να αγγίζει τα 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Πρέπει να λάβετε υπόψη σας επίσης, ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν περισσότερο τα οχήματά τους και αποφεύγουν τον συνωστισμό των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, όχι γιατί είναι πλούσιοι, όπως ατυχώς ειπώθηκε, αλλά διότι προσπαθούν να προφυλαχτούν από την πανδημία.

Οι οδηγοί, έστω και με λίγα λίτρα στο ρεζερβουάρ τους, προσπαθούν να προστατευτούν.
Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι το αυξημένο κόστος μεταφοράς επιβαρύνει επιπλέον τόσο τις τιμές των προϊόντων, όσο και των υπηρεσιών, αυξάνοντας τον πληθωρισμό.

Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν ως αγαθό θέρμανσης το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι ιδιαιτέρως φορολογημένοι και η απόφασή σας για επίδομα θέρμανσης δεν καλύπτει ούτε το 30% των χρηστών.

Δεν θεωρούμε λογικό από την μία να επιδοτούμε την ηλεκτροκίνηση και από την άλλη να εξαναγκάζουμε τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα τζάκια τους, προσθέτοντας μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση.


Κύριε Υπουργέ,
Για την αύξηση των κρατικών εσόδων, σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει επιτέλους να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της παραβατικότητας, που θα αποφέρει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του κράτους, κάτι που τονίζουν όλοι οι παράγοντες της αγοράς, μηδενός εξαιρουμένου.
Τα τελευταία χρόνια η παραβατικότητα έχει αυξηθεί και τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί εκ του αποτελέσματος κρίνονται επιεικώς αναποτελεσματικά.
Σας ζητούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη την πρότασή μας, και όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ταυτόχρονα με την παράλληλη ελάφρυνση των καταναλωτών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

error: Content is protected !!