Απόσυρση της «απλούστευσης» αδειοδότησης Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων ζήτησε η ΠΟΠΕΚ

Την αντίθεση των πρατηριούχων καυσίμων στην προτεινόμενη «απλούστευση» αδειοδότησης Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων οχημάτων, δηλαδή κυρίως σε δράσεις υποστηρικτικές των πρατηρίων υγρών καυσίμων, εξέφρασε στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), Γιώργος Ασμάτογλου κατά τη διάρκεια συζήτησης με τηλεδιάσκεψη για το σχέδιο νόμου «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), μέλη της οποίας είναι και πρατηριούχοι που διαθέτουν εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, όπως σταθμούς αυτοκινήτων, πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων, δεν συμφωνεί με την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, η οποία ουσιαστικά καταργεί την αδειοδότηση, καθώς η «απλοποίηση» αυτή προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η διαφωνία εδράζεται στο γεγονός ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ήδη πολύ σύντομες προθεσμίες για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αυτών, μόλις 15 ημερών.

Με την προτεινόμενη «απλοποίηση» καταργείται κάθε έλεγχος και εναπόκειται στις δυνατότητες κάθε Περιφέρειας και των Υπηρεσιών της, να ελέγχει εκ των υστέρων την ορθή και σύννομη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών. Η υποστελέχωση των Υπηρεσιών και η έλλειψη υποδομών τέτοιου είδους καθιστά δυσχερέστατο έως αδύνατο τον οποιοδήποτε εκ των υστέρων έλεγχο.

Με την παρέμβασή του, ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ ζήτησε την απόσυρση της διάταξης που αφορά στα πλυντήρια και λιπαντήρια, διότι είναι άλλο πράγμα η περαιτέρω διευκόλυνση στην άσκηση επαγγέλματος και άλλο η παροχή δυνατότητας παράκαμψης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα και των όρων ασφαλείας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Κατάθεση αναφοράς από τον βουλευτή Β. Κεγκέρογλου- αίτημα της ΠΟΠΕΚ περί μείωσης ΕΦΚ πετρ. θέρμανσης

Στην Βουλή από τον Κεγκέρογλου οι προτάσεις των... - Flashnews.grΟ Βουλευτής Ν. Ηρακλείου  Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσε αναφορά στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού έλεγχου προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) με την οποία ζητάμε  την άμεση μείωση του Ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης , όπου ο βουλευτής κ. Κεγκέρογλου αιτείται απαντήσεων.  
 

Aπάντηση Υπουργείου σε ερώτηση βουλευτών περί αποκλειστικότητας ταχυφορτιστών στα πρατήρια

Η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτής Ν. Ηρακλείου Γεώργιος Λογιάδης και Σωκράτης Βαρδάκης, με θέμα: Ασφαλής χρήση ταχυφορτιστών μόνο από πρατήρια καυσίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
AYTOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Mεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Μυλωνάς
Tηλέφωνα: 213-15 13 811
FAX: 213-15 13 512
Αθήνα 17-9-2020
Αρ. Πρωτ. 71865/2263
Σχετ.: 73080/2313
ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
ΚΟΙΝ.:
1. Βουλευτή κ. Λογιάδη Γεώργιο
2. Βουλευτή κ. Βαρδάκη Σωκράτη
3. Υπουργείο Οικονομικών
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου»
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 8411/21-7-2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Λογιάδη Γεώργιου
β) Η με αριθμό πρωτ. 2376/24-7-2020 Αναφορά του Βουλευτή κ. Βαρδάκη Σωκράτη
Σε απάντηση των (α), (β) σχετικών Μέσων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που κατατέθηκαν στη Βουλή των
Ελλήνων, σας γνωστοποιούμε ότι:
Ως προς το ζήτημα της ασφαλούς χρήσεων ταχυφορτιστών, ο ν.4710 (ΦΕΚ Α’ 142/23-07-2020) θέτει όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται για τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές φόρτισης, άρα και για τους ταχυφορτιστές. Οι προδιαγραφές αυτές είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές και ως εκ τούτου κρίνονται επαρκείς. Σημειώνεται ότι η χρήση ενός ταχυφορτιστή από έναν οδηγό ηλεκτρικού οχήματος είναι πολύ εύκολη και δεν απαιτεί κάποια ειδική γνώση ή την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού.
Σχετικά με την αποκλειστικότητα χρήσης ταχυφορτιστών σε πρατήρια, επισημαίνουμε ότι τo μοντέλο για την
ανάπτυξη των δικτύων φόρτισης το οποίο έχει θεσπιστεί στην Ελλάδα, είναι αυτό της ανταγωνιστικής αγοράς. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποκλειστικότητα χρήσης καθώς αντιβαίνει στη δυνατότητα των φορέων της αγοράς να δραστηριοποιούνται ελεύθερα. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υφίσταται κανένα παρόμοιο παράδειγμα, καθώς σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, συμπεριλαμβανομένων αυτών με ανεπτυγμένη αγορά ηλεκτροκίνησης. δεν υπάρχει αντίστοιχη αποκλειστικότητα των πρατηρίων καυσίμων στην ανάπτυξη ταχυφορτιστών.
Τέλος αναφορικά με το ζήτημα των επιδοτήσεων για τους ταχυφοριστές, στο ν.4710 έχουν θεσπιστεί γενναία
φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν δίκτυα δημοσίως προσβάσιμων φορτιστών. Τα κίνητρα αυτά είναι ακόμα πιο γενναία για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά. Είναι πρόθεση του ΥΠΕΝ, και γίνεται επεξεργασία σχετικών σχεδίων, να επιδοτηθούν οι δημοσίως προσβάσιμες υποδομές φόρτισης, με έμφαση στις υποδομές υψηλότερης ισχύος, όπως είναι οι ταχυφορτιστές. Όπως είναι αυτονήτο, δικαιούχοι τέτοιων επιδοτήσεων θα είναι και οι εταιρίες οι οποίες εκμεταλλεύονται πρατήρια καυσίμων.
Ο Υπουργός
Κωστής Χατζηδάκης

“Ερώτηση για θέσπιση ειδικού καθεστώτος στις τιμές καυσίμων στην Π.Ε. Ροδόπης”.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΧΜΕΤ ΣΑΜΠΡΗ ΙΛΧΑΝ

Επίκαιρη Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκ: 472 / 04-02-2020

Προς: Υπουργούς Ανάπτυξης &Επενδύσεων

Θέμα : Θέσπιση ειδικού καθεστώτος στις τιμές καυσίμων στην Π.Ε. Ροδόπης

Η Π.Ε. Ροδόπης στο σύνολό της αλλά και η πόλη της Κομοτηνής ειδικότερα όπου διαμένει το 50% των μόνιμων κατοίκων της, απέχουν οδικά από την βουλγαρικά σύνορα μετά τη διάνοιξη του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού το 2013, μόλις 17 χιλιόμετρα.

Η βιωσιμότητα των πρατηρίων παροχής καυσίμων στην Π.Ε. Ροδόπης έχει καταστεί συνεπώς πολύ δύσκολη, ενώ από  τον Ιανουάριο του 2017 η αύξηση του ΕΦΚ διατηρεί τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα στα υψηλότερα επίπεδα της Ε.Ε.  Την ίδια στιγμή η γειτονική Βουλγαρία διαθέτει καύσιμα στις χαμηλότερες τιμές μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Ενδεικτικό του προβλήματος το γεγονός ότι από τα 110 πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούσαν στην Ροδόπη το 2010, σήμερα έχουν απομείνει σε λειτουργία τα 65.

Με την Οδηγία 2003/96 ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Οκτωβρίου του 2003, στην οποία υπάρχουν σημαντικές πρόνοιες και για την Ελλάδα σχετικά με την αναδιάρθρωση των ενεργειακών προϊόντων, έχει προβλεφθεί για παραμεθόριες περιοχές της Ιταλίας με ανάλογο πρόβλημα με την Ροδόπη η δυνατότητα «για την μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή που καταναλίσκονται στις περιφέρειες Udine και Trieste, υπό τον όρο ότι οι συντελεστές τους αυτοί είναι σύμφωνοι με τις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης οδηγίας».

Κατόπιν αυτών ερωτάσθε:

Α) Σκοπεύετε να λάβετε μέτρα για την θέσπιση ειδικού καθεστώτος τιμολόγησης καυσίμων στην Π.Ε. Ροδόπης με τρόπο ώστε αφενός να μην νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισμός αφετέρου όμως να διαφυλαχθεί και η δυνατότητα επιβίωσης ενός ολόκληρου κλάδου από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίσταται από τις τιμές των καυσίμων και ειδικά της βενζίνης και του αερίου που πουλά η Βουλγαρία 30% έως 40%  φθηνότερα, σε απόσταση μόλις 17 χιλιομέτρων από το κέντρο της Κομοτηνής;

Β) Είναι στις προθέσεις σας, σε συνεννόηση με τα Κοινοτικά όργανα, να ακολουθήσετε κατά το πρότυπο της Οδηγίας 2003/96 ένα σύστημα έκπτωσης καυσίμων ανάλογο της Τεργέστης και για την Ροδόπη με στόχο την ανάσχεση της πτώσης της ζήτησης, της εκροής τεράστιων κεφαλαίων στο εξωτερικό, την σύγκλισή της με το μέσο όρο της χώρας και την αποφυγή μεθόδων και πρακτικών λαθρεμπορίας καυσίμων με τεράστιες επιπτώσεις στην εθνική οικονομία;

Ο επερωτών βουλευτής

Ιλχάν Αχμέτ

“Αν. Μπαρτζώκας: Ερώτηση στη Βουλή για μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης”.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ

 Ακολουθεί η αιτιολογημένη ερώτηση του Βουλευτή Ημαθίας κ. Αναστ. Μπαρτζώκα, για μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία εκφράζει απόλύτως και τις θέσεις της Π.Ο.Π.Ε.Κ.

Αναλυτικά το κείμενο της κοινοβουλευτικής ερώτησης όπως υπεβλήθη στον Υπουργό Οικονομικών

15 Ιανουαρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Υπόψιν: του Υφυπουργού κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, αρμοδίου για θέματα φορολογικής πολιτικής,

Θέμα: Υψηλά Ποσοστά Ενεργειακής Φτώχειας στην Ελλάδα – Αδυναμία Πρόσβασης στο ενεργειακό αγαθό της θέρμανσης

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έκδοση της έρευνας που εκπόνησε το ίδρυμα «Χάινριχ Μπελ» σε συνεργασία με το «ΙΝΖΕΒ» (πληροφορίες: https://gr.boell.org/sites/default/files/energeia_final.pdf) η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Συγκεκριμένα και κατά την εν λόγω μελέτη, «στη χώρα μας το 70% αδυνατεί να διατηρήσει την εσωτερική θερμοκρασία του χώρου του σε επαρκή επίπεδα. Το 50,7% καθυστερεί στην αποπληρωμή οφειλών λογαριασμών ενέργειας και το 29,5% ζει σε κατοικίες με ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά υψηλότερα από τους μέσους όρους της Ευρώπης οι οποίοι είναι 10,8%, 10% και 15,1%, αντίστοιχα.»

Προερχόμενος από μία Εκλογική Περιφέρεια (Ημαθία) στην οποία το κκ. ΑΕΠ είναι αρκετά χαμηλότερο έναντι άλλων της Ελλάδας, αλλά και ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα βαρύς, μπορώ να αναφέρω ότι τα απογοητευτικά ποσοστά, επιβεβαιώνονται. Κατά τις περιοδείες μου, πολίτες, κυρίως χαμηλών εισοδημάτων (άνεργοι, αγρότες, χαμηλοσυνταξιούχοι), αλλά και πολίτες μεσαίων οικονομικών στρωμάτων που επλήγησαν τα έτη της δεκαετούς κρίσης, αναφέρουν ότι αδυνατούν να έχουν επαρκή πρόσβαση σε θέρμανση επί παραδείγματι, αποδίδοντας κατά κύριο λόγο την αδυναμία σε εισοδηματικούς λόγους.

Η έρευνα επιβεβαιώνει δυστυχώς την αδυναμία των, κατά κανόνα, επιδοματικών μέτρων, όπως αυτά θεσπίζονται στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής, να αντιμετωπίσουν το ανησυχητικό φαινόμενο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ακόμα και εθνικές πολιτικές που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως πχ το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Ι-ΙΙ» δεν εξαντλούν τα περιθώρια αποτελεσματικότητας, για λόγους υπέρμετρης γραφειοκρατίας ή εξαιτίας του χαμηλού προϋπολογισμού τους.

Εν κατακλείδι, τα υφιστάμενα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας των ευάλωτων νοικοκυριών αξιολογούνται ως αναποτελεσματικά, καθώς εν πολλοίς καθίστανται απρόσιτα στους πραγματικά έχοντες ανάγκη.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Δεδομένου του ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας αυξάνει τα περιθώρια δημοσιονομικού χώρου για την άσκηση στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής, αλλά και με δεδομένο ότι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η μείωση φόρων και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών αποτελούν τον πυρήνα του κυβερνητικού της προγράμματος, υφίσταται πρόβλεψη για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης εντός των επόμενων ετών;


Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΟΠΕΚ

“Υποχρεωτικό το βιβλίο διακίνησης Υγραερίου”.

 logo

Αγαπητοί Συνάδελφοι, μη ξεχνάτε ότι είναι υποχρεωτική η τήρηση βιβλίου διακίνησης υγραερίου, θεωρημένο από το Τελωνείο της περιοχής σας.

Όποιος Συνάδελφος χρειάζεται Βιβλίο Διακίνησης Υγραερίου, με ένα τηλεφώνημα στο 210 3614995-6 σας το στέλνουμε άμεσα στο πρατήριο σας. 

“Π.Ο.Π.Ε.Κ. προς τους Πρατηριούχους και Εμπόρους Καυσίμων”.

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΠΟΠΕΚ

Φίλες και Φίλοι, ΚΑΛΗΜΕΡΑ σας,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΑ ΝΕΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, κ.λπ., ΜΟΝΟΝ ΣΤΟ

www.popek.gr

Είναι το Εργαλείο της Καθημερινής Ενημέρωσης

«H ΓΝΩΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Π.Ο.Π.Ε.Κ

Τηλ. Επικοινωνίας 210 3614995-6

FAX: 210 3616454

E MAIL: partners@popek.gr“> partners@popek.gr

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση,

ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β 2113/8.7.2016)

Διατίθεται από την Π.Ο.Π.Ε.Κ. με ένα τηλεφώνημα

Για οτιδήποτε άλλο επικοινωνήστε μαζί μας.

Πρατηριούχοι και Έμποροι Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε άμεσα για βασικά θέματα που αφορούν τον ευρυτερο επαγγελματικό σας χώρο, στείλτε μας το E mail σας.

“Απάντηση της Π.Ο.Π.Ε.Κ. πρός την ανύπαρκτη Ο.Β.Ε.”.

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΠΟΠΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της Ο.Β.Ε, αντί να κάνει αυτοκριτική αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της για την κατάντια του συνδικαλιστικού κινήματος των Πρατηριούχων, με ευκολία δικαιολογεί την μόνιμη ανυπαρξία της από τα προβλήματα του κλάδου, με ψεύδη και συκοφαντίες σε βάρος καταξιωμένων συναδέλφων.

Εμείς προσπαθούμε και ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των πρατηριούχων για να παραμείνουν βιώσιμοι και να απαλλαγούν από το αθέμιτο ανταγωνισμό. Το αποδείξαμε άλλωστε με την παραμονή των πρατηρίων κάτω από υπερκείμενους ορόφους και τον μηδενισμό των εσωτερικών αποστάσεων.

Όσο για τους υπαινιγμούς τους περί διασπαστών του συνδικαλιστικού κινήματος, δεν έχουν παρά να κοιτάξουν στον καθρέπτη τους, και θα τους αναγνωρίσουν με το όνομά τους.

Εμείς δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε στον συνδικαλιστικό τους κατήφορο και την συνδικαλιστική τους ανυπαρξία.

Συνάδελφοι, μόνον οργανωμένοι και ενωμένοι μπορούμε να ελπίζουμε για την επαγγελματική μας επιβίωση.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

με

ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

“Απάντηση της Π.Ο.Π.Ε.Κ. πρός την ανύπαρκτη Ο.Β.Ε.”.

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΠΟΠΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της Ο.Β.Ε, αντί να κάνει αυτοκριτική αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της για την κατάντια του συνδικαλιστικού κινήματος των Πρατηριούχων, με ευκολία δικαιολογεί την μόνιμη ανυπαρξία της από τα προβλήματα του κλάδου, με ψεύδη και συκοφαντίες σε βάρος καταξιωμένων συναδέλφων.

Εμείς προσπαθούμε και ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των πρατηριούχων για να παραμείνουν βιώσιμοι και να απαλλαγούν από το αθέμιτο ανταγωνισμό. Το αποδείξαμε άλλωστε με την παραμονή των πρατηρίων κάτω από υπερκείμενους ορόφους και τον μηδενισμό των εσωτερικών αποστάσεων.

Όσο για τους υπαινιγμούς τους περί διασπαστών του συνδικαλιστικού κινήματος, δεν έχουν παρά να κοιτάξουν στον καθρέπτη τους, και θα τους αναγνωρίσουν με το όνομά τους.

Εμείς δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε στον συνδικαλιστικό τους κατήφορο και την συνδικαλιστική τους ανυπαρξία.

Συνάδελφοι, μόνον οργανωμένοι και ενωμένοι μπορούμε να ελπίζουμε για την επαγγελματική μας επιβίωση.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

με

ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar