| I | ,

Οι όροι διάθεσης του επιδοτούμενου πετρελαίου κίνησης και η διαδικασία εκκαθάρισης – Ποιες υποχρεώσεις έχουν τα πρατήρια καυσίμων (ΦΕΚ 1540/Β)

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1540 Β (1.4.2022) η διαδικασία επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης και οι όροι διάθεσης στον τελικό καταναλωτή

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ»: το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ντίζελ (gas-oil, diesel-oil) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, εξαιρουμένου του πετρελαίου κίνησης που δεν φορολογείται ή δεν διατίθεται στην εσωτερική αγορά.

β. «ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ»: οι κάτοχοι άδειας διύλισης πετρελαιοειδών προϊόντων.

γ. «ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»: οι κάτοχοι άδειας εισαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων, εξαιρουμένων των διυλιστηρίων.

δ. «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»: οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, εξαιρουμένων των διυλιστηρίων.

ε. «ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»: οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου των κοινοπραξιών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης και των προμηθευτικών συνεταιρισμών πρατηρίων, εξαιρουμένων των διυλιστηρίων, των εισαγωγέων καυσίμων και των εταιριών εμπορίας καυσίμων.

στ. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ»: οι εγχώριες επιχειρήσεις κάθε μορφής, που προμηθεύονται καύσιμο απευθείας από τα διυλιστήρια ή τις εταιρείες εμπορίας.

ζ. «ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ»: τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προμηθεύονται καύσιμο είτε από τα πρατήρια καυσίμων, είτε από τα διυλιστήρια ή από τις εταιρίες εμπορίας.

Άρθρο 2
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός του μηχανισμού της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, το ύψος και η διάρκεια χορήγησης της επιδότησης, ο τρόπος υπολογισμού αυτής καθώς και ο καθορισμός του μηχανισμού εκκαθάρισης βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης.
 2. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων. Οι δικαιούχοι του προηγουμένου εδαφίου δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Άρθρο 3
Ύψος και Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης -Τρόπος υπολογισμού της επιδότησης

 1. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 0,12 € προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από τους δικαιούχους του άρθρου 2 από την 1η έως και την 30η Απριλίου 2022.
 2. Για τα διυλιστήρια η επιδότηση υπολογίζεται επί τη βάσει των ποσοτήτων (λίτρων) πετρελαίου κίνησης που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης προς τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες. Η έκπτωση λόγω επιδότησης θα πρέπει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο επί όλων των σχετικών τιμολογίων. Σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων προμηθευτούν από τα διυλιστήρια εντός του μηνός Απριλίου περισσότερα καύσιμα από αυτά που θα διαθέσουν οι ίδιες σε άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, στα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες εντός του ιδίου μηνός, βάσει τιμολογίων, τότε το ποσό της έκπτωσης λόγω επιδότησης επί των λίτρων που δεν διέθεσαν επιστρέφεται από τις εταιρίες εμπορίας στα διυλιστήρια, σύμφωνα με τον μηχανισμό εκκαθάρισης του άρθρου 4.
 3. Για τους εισαγωγείς καυσίμων, η επιδότηση υπολογίζεται επί τη βάσει των ποσοτήτων (λίτρων) πετρελαίου κίνησης από εισαγωγή, που αναγράφονται στα τιμολόγια πώλησης προς τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες. Η έκπτωση θα πρέπει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο επί όλων των σχετικών τιμολογίων. Σε περίπτωση που οι λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων προμηθευτούν από τους εισαγωγείς καυσίμων εντός του μηνός Απριλίου περισσότερα καύσιμα από αυτά που θα διαθέσουν οι ίδιες σε άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, στα πρατήρια καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες εντός του ιδίου μηνός, βάσει τιμολογίων, τότε το ποσό της έκπτωσης επί των λίτρων που δεν διέθεσαν επιστρέφεται από τις λοιπές εταιρίες εμπορίας στους εισαγωγείς καυσίμων, σύμφωνα με τον μηχανισμό εκκαθάρισης του άρθρου 4.
 4. Σε περίπτωση που έχουν διατεθεί ποσότητες καυσίμων από τα διυλιστήρια ή τους εισαγωγείς καυσίμων κατά τον μήνα Απρίλιο και έχουν τιμολογηθεί πριν την δημοσίευση της παρούσας χωρίς έκπτωση, για τα καύσιμα αυτά εκδίδεται πιστωτικό και νέο χρεωστικό τιμολόγιο και παρέχεται η σχετική έκπτωση.
 5. Η ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται άπαξ για το πετρέλαιο κίνησης στους δικαιούχους του άρθρου 2. Το πετρέλαιο κίνησης δεν δύναται να επιδοτηθεί εκ νέου και αθροιστικά κατά την διάθεση του στην εσωτερική αγορά προς τους τελικούς καταναλωτές.

Άρθρο 4
Μηχανισμός εκκαθάρισης της επιδότησης

 1. Για τον προσδιορισμό των επιδοτούμενων λίτρων προς τα διυλιστήρια εφαρμόζεται ο ακόλουθος μηχανισμός εκκαθάρισης:

Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τα διυλιστήρια αποτελούν το άθροισμα των λίτρων καυσίμων που τιμολογούνται εντός Απριλίου 2022
(α) από τα διυλιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς,
(β) από τα διυλιστήρια προς τους βιομηχανικούς πελάτες και
(γ) από τα διυλιστήρια προς τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων για την διάθεση τους στην εσωτερική αγορά και αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν στην εσωτερική αγορά από τις εταιρείες εμπορίας.

Αναφορικά με τα λίτρα καυσίμων που τιμολογούνται εντός Απριλίου 2022 προς τις εγχώριες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων διαθέσουν λιγότερα λίτρα εντός του μηνός προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, σε σχέση με αυτά που προμηθεύτηκαν από τα διυλιστήρια, τα επιδοτούμενα λίτρα απομειώνονται αντιστοίχως έως τον αριθμό των λίτρων που διατέθηκαν στα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, από αυτές. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία εμπορίας υποχρεούται να επιστρέψει στο διυλιστήριο την επιδότηση επί των επιπλέον λίτρων που προμηθεύτηκε και δεν διέθεσε στην εσωτερική αγορά.

Οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων που συναλλάσσονται με κάθε διυλιστήριο καταθέτουν εντός 10 ημερών από την παρέλευση του μηνός της επιδότησης στο διυλιστήριο συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων πετρελαίου κίνησης που διέθεσαν προς άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς και τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς κατά το διάστημα της επιδότησης, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της εταιρίας εμπορίας. Σε περίπτωση που μια εταιρία εμπορίας καυσίμων έχει προμηθευτεί καύσιμα από διαφορετικά διυλιστήρια ή εισαγωγείς καυσίμων υποχρε-ούται να καταθέσει διαφορετικές καταστάσεις πωλή-σεων επί των καυσίμων που διέθεσε προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς σε κάθε διυλιστήριο και εισαγωγέα καυσίμων, διαμοιράζοντάς αυτά ανάλογα με το διυλιστήριο ή τον εισαγωγέα καυσίμων που προέρχεται το καύσιμο που διέθεσε.

 1. Για τον προσδιορισμό των επιδοτούμενων λίτρων προς τους εισαγωγείς καυσίμων εφαρμόζεται ο ακόλουθος μηχανισμός εκκαθάρισης:

Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τους εισαγωγείς καυσίμων αποτελούν το άθροισμα των λίτρων καυσίμων από εισαγωγή που τιμολογούνται εντός Απριλίου 2022 (α) από τους εισαγωγείς καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, (β) από τους εισαγωγείς καυσίμων προς τους βιομηχανικούς πελάτες και γ) από τους εισαγωγείς καυσίμων προς τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων για διάθεση στην εσωτερική αγορά και αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν από τις εταιρίες εμπορίας στην εσωτερική αγορά Αναφορικά με τα λίτρα καυσίμων που τιμολογούνται εντός Απριλίου 2022 προς τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων, σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων διαθέσουν λιγότερα λίτρα εντός του μηνός προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων, σε σχέση με αυτά που προμηθεύτηκαν από τους εισαγωγείς καυσίμων, τα επιδοτούμενα λίτρα απομειώνονται αντιστοίχως έως τον αριθμό των λίτρων που διατέθηκαν στα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς από αυτές. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία εμπορίας καυσίμων υποχρεούται να επιστρέψει στον εισαγωγέα καυσίμων την επιδότηση επί των επιπλέον λίτρων που προμηθεύτηκε και δεν διέθεσε στην εσωτερική αγορά.

Οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων που συναλλάσσονται με κάθε εισαγωγέα καυσίμων καταθέτουν εντός 10 ημερών από την παρέλευση του μηνός της επιδότησης στον εισαγωγέα καυσίμων συγκεντρωτικές καταστάσεις πω-λήσεων πετρελαίου κίνησης που διέθεσαν προς λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς και τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς κατά το διάστημα της επιδότησης, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της εταιρίας εμπορίας. Σε περίπτωση που μια εταιρία εμπορίας καυσίμων έχει προμηθευτεί καύσιμα από διαφορετικά διυλιστήρια ή εισαγωγείς καυσίμων, υποχρεούται να καταθέσει διαφορετικές καταστάσεις πωλήσεων επί των καυσίμων που διέθεσε προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς σε κάθε διυλιστήριο και εισαγωγέα καυσίμων, διαμοιράζοντάς αυτά ανάλογα με το διυλιστήριο ή τον εισαγωγέα καυσίμων που προέρχεται το καύσιμο που διέθεσε.

Άρθρο 5
Μετακύλιση της επιδότησης στους τελικούς καταναλωτές

 1. Η επιδότηση της παρ. 2 μετακυλίεται πλήρως στους τελικούς καταναλωτές της εσωτερικής αγοράς σε συμμόρφωση και με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.
 2. Η επιδότηση που λαμβάνει ο τελικός καταναλωτής εκφράζεται ως το γινόμενο της ποσότητας κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης επί του ύψους της επιδότησης ανά λίτρο, προσαυξανόμενο με το ΦΠΑ, και διαπιστώνεται από την σύγκριση των περιθωρίων κερδών, με βάση τα προβλεπόμενα της υπ’ αρ. 30290/2022 απόφασης (Β’1329).
 3. Οι επιδοτούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης, δύναται να διατεθούν από τα πρατήρια καυσίμων και καταναλωθούν από τους τελικούς καταναλωτές και πέραν του μηνός Απριλίου 2022 εφόσον υπάρχουν ποσότητες στην αγορά οι οποίες διατέθηκαν από τους δικαιούχους της παρ. 2 με μειωμένη κατά το ποσό της επιδότησης τιμή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.

Άρθρο 6
Διαδικασία Καταβολής της επιδότησης

 1. Τα διυλιστήρια αποστέλλουν εντός 20 ημερών από την παρέλευση του μηνός της επιδότησης στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελε-γκτή-λογιστή του διυλιστηρίου, το αίτημα για πληρωμή της ενίσχυσης επί των λίτρων που διέθεσαν και τιμολόγησαν, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρωτικών καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου κίνησης που διέθεσαν οι ίδιες και των συγκεντρωτικών καταστάσεων πωλήσεων που τους απεστάλησαν από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων, υπολογίζοντας τυχόν απομείωση αυτών, βάσει των τιμολογήσεων των εταιριών εμπορίας προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς και τους βιομηχανικούς πελάτες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4
 2. Οι εισαγωγείς καυσίμων αποστέλλουν εντός 20 ημερών από την παρέλευση του μηνός της επιδότησης στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της εταιρίας εισαγωγής καυσίμων, το αίτημα για πληρωμή της ενίσχυσης επί των λίτρων που διέθεσαν και τιμολόγησαν εντός του μηνός, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρωτικών καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου κίνησης που διέθεσαν οι ίδιοι και των συγκεντρωτικών καταστάσεων πωλήσεων που τους απεστάλησαν από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων, υπολογίζοντας τυχόν απομείωση αυτών, βάσει των τιμολογήσεων των εταιριών εμπορίας προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς και τους βιομηχανικούς πελάτες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4.
 3. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή της επιδότησης με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθώς και οποιοδήποτε περαιτέρω παραστατικό καθίσταται αναγκαίο, σύμφωνα με τα άρθρα 91 και 92 του ν. 4270/2014 και τα άρθρα 75 έως 91 του ν. 4446/2016.
 4. Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ADR BP Brent covid-19 interlock MOTOR OIL myData OPEC Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βελετάκης Ν. Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο Δρακακάκης Γιάννης ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κατρίνης Μανώλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κρήτη Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ ΣΕΕΠΕ Σταυράκης Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πλυντήρια πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!