| I | ,

Επιστολή της ΠΟΠΕΚ για την ανάγκη ορθής ερμηνείας του περιθωρίου κέρδους στα καύσιμα

Τη δίκαιη εφαρμογή της υπουργικής απόφασης για την περιστολή αθέμιτης κερδοφορίας ζήτησε με επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Αναλυτικά η επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σ. Α. Γεωργιάδη:

Κύριε Υπουργέ,

Δυστυχώς, δεν είχαμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στη διατύπωση των ρυθμίσεων της Υπουργικής Απόφασης 27585/14.3.2022 (ΦΕΚ.Β.1145/14.3.2022), που αφορούν στον Κλάδο μας (αρ.6), με αποτέλεσμα ως έχουν να καθιστούν αδύνατη τη δίκαιη εφαρμογή τους.

Επιτρέψτε μας λοιπόν, έστω τώρα να σας μεταφέρουμε την εμπειρία μας, ώστε να προκύψει μια λειτουργική και εφαρμόσιμη διάταξη, η οποία θα συμβάλλει στον κυβερνητικό σκοπό της περιστολής της αθέμιτης και όχι της θεμιτής κερδοφορίας, η οποία (αθέμιτη) προφανώς δεν αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία του Κλάδου των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων και για το λόγο αυτό προσπαθούμε για τη δίκαιη εφαρμογή της.

Συγκεκριμένα λοιπόν.

  1. Στο αρ.50 «Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης» του ν.4093/5.3.2022, το οποίο αντικατέστησε το ομότιτλο αρ.58 του ν.4818/2021, και ειδικότερα στην παρ.1 του νέου πλέον αρ.58, προβλέπεται ότι από την 5 Μαρτίου 2022, ημερομηνοχρονολογία δημοσίευσης του ν.4093/5.3.2022, έως και την 30 Ιουνίου 2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους στην πώληση προϊόντων απαραίτητων για την μετακίνηση των καταναλωτών, με περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα ανώτερο του αντίστοιχου προ της 1 Σεπτεμβρίου 2021.
  2. Ακολούθως, με την παρ.1 του άρθρου 6 της Υ.Α. 27585/14.3.2022 (ΦΕΚ.Β.1145/14.3.2022), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση και με σκοπό την εφαρμογή της παρ.1 του άνω αρ. 58, προβλέπεται ότι από την τιμή λιανικής πώλησης («..έως και τον τελικό καταναλωτή..) –της ημέρας του ελέγχου προφανώς- από τα πρατήρια μας των τριών προϊόντων που αναφέρονται στην παρ.1 (αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης), αφαιρείται η τιμή διυλιστηρίου/ων της προηγούμενης ημέρας του ελέγχου, όπως αυτή δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα http.//oil.gge.gov.gr, η δε διαφορά αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά μεταξύ της τιμής λιανικής πώλησης της 31 Αυγούστου 2021 και της τιμής διυλιστηρίου της προηγουμένης 30 Αυγούστου 2021 για το συγκεκριμένο προϊόν. Όμως, η τιμή λιανικής πώλησης δεν συγκροτείται μόνο από την τιμή διυλιστηρίου, αφού όπως γνωρίζουν άπαντες παρεμβάλλονται οι εταιρείες εμπορίας και μεταφοράς των προϊόντων στα πρατήρια μας. Συνεπώς, η σύγκριση κατά τον έλεγχο του πρατηρίου πρέπει να γίνει ανάμεσα στη διαφορά της λιανικής τιμής πώλησης της συγκεκριμένης ημέρας του συγκεκριμένου προϊόντος του συγκεκριμένου πρατηρίου, από την τιμή του τελευταίου τιμολογίου  αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος, όπως αυτή αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο της εταιρείας εμπορίας που το προμηθεύει, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α
  3. Η διαφορά αυτή πρέπει να συγκριθεί με την όμοια μεταξύ της 31 Αυγούστου 2021 και της 30 Αυγούστου 2021, δηλαδή πρέπει να βρεθεί η λιανική τιμή πώλησης εκάστου προϊόντος της 31 Αυγούστου 2021 και να αφαιρεθεί από αυτήν η συγκεκριμένη τιμή χονδρικής αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος, όπως αυτή αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο της εταιρείας εμπορίας που προμηθεύει το πρατήριο, προμήθεια η οποία μπορεί να έγινε και προ της 30 Αυγούστου 2021, το οποίο είναι και το πιθανότερο.
  4. Όμως, η διαφορά αυτή της 31.8.2021, η οποία συγκρινόμενη με τη διαφορά της ημέρας ελέγχου αποτελεί και το κριτήριο χαρακτηρισμού από τις ελεγκτικές Αρχές της κερδοφορίας ως θεμιτής ή αθέμιτης, δεν μπορεί να μη διευκρινίζεται ρητά ότι δεν είναι «δραχμική». Τούτο διότι όπως αντιλαμβάνεσθε η δραχμική διαφορά της 31.8.2021 (π.χ. 10 λεπτά ανά λίτρο της αμόλυβδης 95) με τιμή διυλιστηρίου ΕΛΠΕ της 30.8.2021 προς 1.233,263 ευρώ, η οποία (διαφορά) αντιστοιχεί σε μικτό κέρδος π.χ. 5% επί της τιμής αγοράς από την εταιρεία προμηθείας της συγκεκριμένης ποσότητας, εφαρμοζόμενη στη χονδρική τιμή αγοράς της 16.3.2021 με χθεσινή τιμή διυλιστηρίου ΕΛΠΕ 1.556,933 ευρώ, οδηγεί σε μικτό κέρδος 3,9%. Δηλαδή, το μικτό κέρδος μειώνεται στις συνθήκες που επικρατούν, οι οποίες είναι για όλους δυσβάσταχτες (π.χ. άνοδος τιμών ενέργειας, μεταφορικών κλπ).
  5. Συνεπώς, το δίκαιο και εφαρμόσιμο είναι να συγκρίνεται μικτό ποσοστό κέρδους της 31.8.2021 με το όμοιο της ημέρας ελέγχου, όπως αναφέρεται και στην παρ.2 του αρ.4 της Υ.Α., η οποία θεωρεί θεμιτή την απόκλιση ποσοστού 1%, το οποίο αιτούμεθα να γίνει 2% λόγω των ιδιαιτεροτήτων εκάστης περιπτώσεως, αλλά και στην προβλεπόμενη προσαύξηση ποσοστού 3% για την λιανική τιμή πώλησης σε δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές (αρ.6 παρ.1 στο τέλος).
  6. Προς τούτο παρακαλούμε για την έκδοση διευκρίνισης, π.χ. μέσω εγκυκλίου, διότι τυχόν ερμηνεία για σταθερό περιθώριο κέρδους («δραχμικό») στα καύσιμα, μειώνει σημαντικά ακόμη και έως εξαφάνισης το όποιο κέρδος πώλησης όσο αυξάνεται η χονδρική τιμή αγοράς. Συνεπώς, πρέπει να διευκρινισθεί ότι το ανώτατο ποσοστό κέρδους είναι ποσοστιαίο, όπως άλλωστε αναγνωρίζουν και οι υπηρεσίες σας για τα πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται σε δυσπρόσιτη ή νησιωτική περιοχή (+3%). Μπορεί επίσης π.χ. να καθοριστεί η τήρηση ως μέγιστου του ποσοστού κέρδους που είχε ένα πρατήριο καυσίμων προ της 31ης Αυγούστου 2021 π.χ. στην τελευταία εργάσιμη ημέρα κατά την οποία έγινε παραλαβή καυσίμου από εταιρεία διανομής, καθώς δεν αγοράζουν όλοι από το διυλιστήριο, ούτε οι αγορές γίνονται καθημερινά και φυσικά επιβαρύνονται με μεταφορικά έξοδα. Προτείνουμε ως ημέρα αναφοράς την εργάσιμη ημέρα 31η Αυγούστου 2021 ή προγενέστερη κατά την οποία υπήρξε αγορά καυσίμων ώστε να καθοριστεί το ποσοστό πώλησης εκείνης της ημέρας ως ανώτατο περιθώριο (ποσοστό) κέρδους δηλαδή με βάση το τελευταίο τιμολόγιο αγοράς.
  7. Εάν ισχύσει η σύγκριση με την τιμή διυλιστηρίου της προηγούμενης ημέρας, υπάρχει ο κίνδυνος σε περιόδους μεγάλων μειώσεων  στις τιμές χονδρικής, όπως π.χ. καταγράφεται αυτήν την εβδομάδα το πρατήριο καυσίμων να σταματήσει για την ίδια ημέρα την πώληση καυσίμων, εάν η ημερήσια μείωση  είναι μεγαλύτερη από το ανώτατο περιθώριο κέρδους -για να μην αναγκαστεί να πωλήσει καύσιμο με ζημία.
  8. Προτείνουμε τέλος το ποσοστό απόκλισης της παρ. 2 άρθρου 4 να αυξηθεί από 1% στο 2%, ώστε να καλύψει και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τη στάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Κύριε Υπουργέ,

Εν κατακλείδι και προκειμένου με βάση τον νόμο ο έλεγχος  να είναι δίκαιος και επειδή η αγορά των καυσίμων έχει ιδιαιτερότητες και κανόνες πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

α) η σύγκριση κατά τον έλεγχο του πρατηρίου πρέπει να γίνει ανάμεσα στη διαφορά της λιανικής τιμής πώλησης της συγκεκριμένης ημέρας του συγκεκριμένου προϊόντος του συγκεκριμένου πρατηρίου, από την τιμή του τελευταίου τιμολογίου αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος, όπως αυτή αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο της εταιρείας εμπορίας που το προμηθεύει, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α.       

β) να διευκρινιστεί ότι το περιθώριο κέρδους ανάμεσα στην τελευταία τιμή αγοράς του πρατηρίου και στην εκάστοτε τιμή λιανικής της ημέρας θα είναι ποσοστιαίο, όπως άλλωστε συμφωνήθηκε στην μεταξύ μας τηλεδιάσκεψη.

γ) να οριστεί ως ημερομηνία αναφοράς η 31/3/2021 για το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι η ημερομηνία 30/4/2021 δεν είναι αντιπροσωπευτική, καθώς στις 30/4/2021 εφαρμόζεται πολιτική ρευστοποίησης των αποθεμάτων.     

Επίσης θα θέλαμε να λάβετε τις υπόψη σας μερικές από τις ιδιαιτερότητες της αγοράς καυσίμων όπως περιγράφονται παρακάτω.    

 Το κέρδος των πρατηρίων, όπως πολύ καλά και εσείς γνωρίζετε, ποτέ δεν ήταν μεγάλο, όπως επίσης οι διακυμάνσεις των τιμών  πρέπει να παρακολουθούνται  σε βάθος ημερών και όχι στιγμιαία, διότι αλλάζει το αποτέλεσμα.

Γίνεται σύγκριση μεταξύ δύο διαφορετικών περιόδων (καλοκαίρι και χειμώνας) όπου επικρατούν διαφορές θερμοκρασίας, οι οποίες επηρεάζουν το περιθώριο κέρδους μέχρι και 30%, διότι το καλοκαίρι υπάρχουν περιοχές με αυξημένες καταναλώσεις ένεκα τουρισμού  και ενδεχομένως με διαφορετική εμπορική πολιτική του κάθε επαγγελματία.

Επίσης, η σύγκριση για το κέρδος του πετρελαίου θέρμανσης με ημερομηνία 30/4/2021 δεν είναι σωστή, διότι στο το τέλος της σεζόν πολλοί επαγγελματίες προκειμένου να μην τους μείνει απόθεμα κάνουν εκπτώσεις με συνέπεια να διαφέρουν τα περιθώρια κέρδους.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης η αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, σε συνδυασμό με τις μειωμένες καταναλώσεις αλλά και η αύξηση του κόστους λειτουργίας των POS, με αυξημένη  προμήθεια τους.

Επίσης υπάρχει θέμα και με τα περιθώρια κέρδους των εταιριών εμπορίας, οι οποίες δεν συνεργάζονται σε όλες τις περιπτώσεις με βάση την τιμή του διυλιστηρίου, αλλά έχουν τιμοκατάλογο χονδρικής, που ενδεχομένως να έχει αυξηθεί από 1/1/2022 και έτσι να φαίνεται ότι ο πρατηριούχος κερδίζει παραπάνω.

Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις, επιθυμώντας να συμβάλλουμε στην επιτυχία της προσπάθειας.

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews REPSOL Revoil RMM Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies Urals WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ ΡΕΒΟΙΛ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!