«Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό σε περίπτωση αρνητικής έκπτωσης ή υψηλότερο ποσοστό σε περίπτωση θετικής έκπτωσης), για την προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Β΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης-diesel), προς σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου, για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 {(1 + 1 έτος) προαίρεση}» .-

Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό σε περίπτωση αρνητικής έκπτωσης ή υψηλότερο ποσοστό σε περίπτωση θετικής έκπτωσης), για την προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Β΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης-diesel), προς σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου, για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 {(1 + 1 έτος) προαίρεση}» .-
Ημ/νια: 13/10/2021 09:29:47
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Ω1ΛΞ46ΜΤΛΒ-ΝΝΗ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar