Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ’ αριθ. 238/2021 περί :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου»

Θέμα: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ’ αριθ. 238/2021 περί :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διαγωνισμού για την
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου»
Ημ/νια: 13/10/2021 13:37:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΑΕ46ΜΦΟ8-Ν4Ν
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar