Αποδοχή του 3ου πρακτικού (σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 135301 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου για το έτος 2021-2022»

Θέμα: Αποδοχή του 3ου πρακτικού (σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 135301 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου για το έτος 2021-2022»
Ημ/νια: 12/10/2021 12:54:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 666ΝΩΛΓ-0ΛΥ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar