Αποφ. Ο.Ε αριθμ. 395-2021 Έγκριση η μη του πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης – μειοδότη) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2022-2023» (ΤΜΗΜΑ1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2022-2023)”.

Θέμα: Αποφ. Ο.Ε αριθμ. 395-2021 Έγκριση η μη του πρακτικού (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης – μειοδότη) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2022-2023» (ΤΜΗΜΑ1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2022-2023)”.
Ημ/νια: 11/10/2021 13:34:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΦΚΩ9Γ-8Ν2
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar