Έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου, και των νομικών προσώπων ΟΠΑΑΠ και Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Α’ Θμιας και Β’ Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου», πρ/σμού 2.251.496,66€.

Θέμα: Έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου, και των νομικών προσώπων ΟΠΑΑΠ και Ενιαίες
Σχολικές Επιτροπές Α’ Θμιας και Β’ Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου», πρ/σμού
2.251.496,66€.
Ημ/νια: 11/10/2021 16:07:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠΜ5ΩΞ2-ΛΜ9
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar