ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης και Καυσίμων Κίνησης (Αμόλυβδη Βενζίνη) για την κάλυψη αναγκών των δομών και οχημάτων αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κ. Μακεδονίας»

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης και Καυσίμων Κίνησης (Αμόλυβδη Βενζίνη) για την κάλυψη αναγκών των δομών και οχημάτων αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κ. Μακεδονίας»
Ημ/νια: 08/10/2021 11:34:56
Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΑ: 610Γ46ΜΑΠΣ-ΝΟΚ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar