Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων

Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων
Ημ/νια: 08/10/2021 10:42:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5Ζ2ΩΗ5-Φ7Ψ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar