Απόφαση Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»»

Θέμα: Απόφαση Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»»
Ημ/νια: 08/10/2021 13:13:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ914ΩΨΧ-ΑΟΜ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar