Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 158/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σαλαμίνας» και την έγκριση των όρων Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για σύμβαση παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ).

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 158/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σαλαμίνας» και την έγκριση των όρων Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για σύμβαση παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ).
Ημ/νια: 06/10/2021 13:08:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΔΑ: 97ΞΠΩ1Ε-6ΩΞ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar