α) Έγκριση της Α.Μ. 14/2021 (αριθμ.πρωτ.41567/28-09-2021) Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, που αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.), β) Καθορισμός των όρων και σύνταξη διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», γ) Ορισμός επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παραπάνω Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Θέμα: α) Έγκριση της Α.Μ. 14/2021 (αριθμ.πρωτ.41567/28-09-2021) Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, που αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.), β) Καθορισμός των όρων και σύνταξη διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», γ) Ορισμός επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παραπάνω Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
Ημ/νια: 05/10/2021 13:55:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΔΑ: 675ΜΩ6Ν-5Μ4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar