Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού Νο1 και Νο2 και Νο3 για την «Προμήθεια έξι (6) απορριμματοφόρων και ενός πλυντηρίου κάδων»

Θέμα: Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού Νο1 και Νο2 και Νο3 για την «Προμήθεια έξι (6) απορριμματοφόρων και ενός πλυντηρίου κάδων»
Ημ/νια: 05/10/2021 09:39:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΩΔΩΨΔ-ΓΦΗ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar