342-2021 Λήψη απόφασης σχετικά με α) την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, β) την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και γ) τον καθορισμό όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων – ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΒΑΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙ.ΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»(Αρ. μελ. 15/2021).

Θέμα: 342-2021 Λήψη απόφασης σχετικά με α) την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, β) την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και γ) τον καθορισμό όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων – ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΒΑΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙ.ΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»(Αρ. μελ. 15/2021).
Ημ/νια: 30/09/2021 11:20:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΚΨΩΗΖ-Ν4Γ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar