Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων-τευχών και της ηλεκτρονικής δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α.

Θέμα: Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων-τευχών και της ηλεκτρονικής δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 30/09/2021 22:16:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 96ΕΗ7Λ7-Β4Χ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar