Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση τμήματος του διαγωνισμού «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών και των Νομικών Προσώπων του – Ομάδα Α (Καύσιμα Κίνησης)»

Θέμα: Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση τμήματος του διαγωνισμού «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών και των Νομικών Προσώπων του – Ομάδα Α (Καύσιμα Κίνησης)»
Ημ/νια: 30/09/2021 11:59:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΣΧΩΨΔ-2ΝΤ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar