Απόφαση έγκρισης επανάληψης της διαπραγμάτευσης (παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) κατόπιν του Νο 2/2020 άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Θέμα: Απόφαση έγκρισης επανάληψης της διαπραγμάτευσης (παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) κατόπιν του Νο 2/2020 άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Ημ/νια: 30/09/2021 12:13:43
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΔΑ: 94ΣΛ46ΨΖΣ4-1Μ0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar