Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-571 για :Προμήθεια Υγρών καυσίμων για το όχημα ΚΗΗ 8755 Συνοπτικός Διαγωνισμός,σχετική Σύμβαση 3771/9-7-2020 (20SYMV006995699)Λήξη Σύμβασης

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-571 για :Προμήθεια Υγρών καυσίμων για το όχημα ΚΗΗ 8755 Συνοπτικός Διαγωνισμός,σχετική Σύμβαση 3771/9-7-2020 (20SYMV006995699)Λήξη Σύμβασης
Ημ/νια: 29/09/2021 12:47:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΔ7Ω1Σ-ΚΨΛ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar