Διαπιστώνουμε ότι η υπ’ αριθ. 101/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου αναφορικά με την: «Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για δύο έτη και με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους» (Α/Α/ΕΣΗΔΗΣ:105097), τεκμαίρεται νόμιμη, επειδή παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 για τον έλεγχο νομιμότητάς της.

Θέμα: Διαπιστώνουμε ότι η υπ’ αριθ. 101/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου αναφορικά με την: «Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για δύο έτη και με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους» (Α/Α/ΕΣΗΔΗΣ:105097), τεκμαίρεται νόμιμη, επειδή παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 για τον έλεγχο νομιμότητάς της.
Ημ/νια: 28/09/2021 14:51:16
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΡΒΟΡ1Ι-ΣΘΛ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar