Ανάκληση της αριθμ. 363/2021 Απόφασης της ΟΕ – Ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας» με βάση την αριθμ. πρωτ. 36904/16-9-2021 (21PROC009212395) διακήρυξη του Δημάρχου Δράμας και επαναπροκήρυξη αυτού με νέους όρους διακήρυξης.

Θέμα: Ανάκληση της αριθμ. 363/2021 Απόφασης της ΟΕ – Ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας» με βάση την αριθμ. πρωτ. 36904/16-9-2021 (21PROC009212395) διακήρυξη του Δημάρχου Δράμας και επαναπροκήρυξη αυτού με νέους όρους διακήρυξης.
Ημ/νια: 28/09/2021 12:30:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Β0Ω9Μ-3Β0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar