Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1456 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ & Π/Θ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. ΕΦΗΜ. ΕΒΔΟΜΗ. ΗΜΕΡ. 15.05.2021 ΣΕΛ.18

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1456 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ & Π/Θ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. ΕΦΗΜ. ΕΒΔΟΜΗ. ΗΜΕΡ. 15.05.2021 ΣΕΛ.18
Ημ/νια: 27/09/2021 09:00:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΤΥΟΩΛ1-ΖΔΛ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar