«Συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δήμου Σιθωνίας για καύσιμα συνολικού ποσού 1.500,00 ευρώ για το έτος 2022»

Θέμα: «Συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δήμου Σιθωνίας για καύσιμα συνολικού ποσού
1.500,00 ευρώ για το έτος 2022»
Ημ/νια: 27/09/2021 12:51:12
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΖΔ465Θ49-ΛΘ0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar