Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Γ.Ν. Καστοριάς και των φορέων ευθύνης του, από το ΠΠΔΕ 2021

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Γ.Ν. Καστοριάς και των φορέων ευθύνης του, από το ΠΠΔΕ 2021
Ημ/νια: 27/09/2021 11:57:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Ξ24690ΒΥ-9ΡΟ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar