Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-183 για :Δαπάνη Δημοσίευσης Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αριθ.Πρωτ.:33524

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-183 για :Δαπάνη Δημοσίευσης Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αριθ.Πρωτ.:33524
Ημ/νια: 24/09/2021 13:25:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ0ΧΩ65-Ζ53
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar