Συγκρότηση τριμελών επιτροπών με αντικείμενο: i. την παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ii. την παραλαβή εργασιών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, προμήθεια και παραλαβή ανταλλακτικών, ελαστικών επισώτρων και παραλαβή υγρών καυσίμων κίνησης αυτοκινήτων, iii. την διενέργεια διαγωνισμών για την εκτέλεση δασικών έργων με χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και το Π.Δ.Ε., την αξιολόγηση και παραλαβή των έργων αυτών. των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι στο Ν.Λευκάδας.

Θέμα: Συγκρότηση τριμελών επιτροπών με αντικείμενο: i. την παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων,
ii. την παραλαβή εργασιών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, προμήθεια και παραλαβή ανταλλακτικών, ελαστικών επισώτρων και παραλαβή υγρών καυσίμων κίνησης αυτοκινήτων, iii. την διενέργεια διαγωνισμών για την εκτέλεση δασικών έργων με χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και το Π.Δ.Ε., την αξιολόγηση και παραλαβή των έργων αυτών. των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι στο Ν.Λευκάδας.
Ημ/νια: 24/09/2021 09:57:57
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Π5ΟΡ1Φ-8ΗΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar