Περίληψη Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθειας Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Θέμα: Περίληψη Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθειας Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
Ημ/νια: 24/09/2021 10:38:58
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΤΗΟΞ8Ψ-ΜΓΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar