«Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 312/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση του Πρακτικού 6 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» για την Ομάδα (9)»

Θέμα: «Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 312/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση του Πρακτικού 6 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» για την Ομάδα (9)»
Ημ/νια: 23/09/2021 14:01:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΔΑ: 9ΕΨ5Ω1Ψ-33Ν
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar