Αριθμός Απόφασης : 450/2021 – “Έγκριση μελέτης και όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης – πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου και των Σχολικών Επιτροπών Εκπαίδευσης”.

Θέμα: Αριθμός Απόφασης : 450/2021 – “Έγκριση μελέτης και όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης – πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου και των Σχολικών Επιτροπών Εκπαίδευσης”.
Ημ/νια: 23/09/2021 15:09:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΔ2ΩΚΧ-Υ5Υ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar