«Επικύρωση του Πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων οχημάτων»

Θέμα: «Επικύρωση του Πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων οχημάτων»
Ημ/νια: 22/09/2021 10:51:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΔΖΩ9Δ-Ρ72
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar