Ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης, για τον εφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Α. Αρκαδίας και για την θέρμανση των Υπηρεσιών της Δ.Α. Αρκαδίας, προϋπολογισθείσας εκτιμώμενης αξίας 252.000,00€ (με ΦΠΑ).

Θέμα: Ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης, για τον εφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Α. Αρκαδίας και για την θέρμανση των Υπηρεσιών της Δ.Α. Αρκαδίας, προϋπολογισθείσας εκτιμώμενης αξίας 252.000,00€ (με ΦΠΑ).
Ημ/νια: 22/09/2021 10:47:31
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΨΝΑΥ46ΜΤΛΒ-ΟΤ7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar