Κατακύρωση του Τμήματος Α του με αρ.πρωτ.: 22629/28-04-2021 ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος

Θέμα: Κατακύρωση του Τμήματος Α του με αρ.πρωτ.: 22629/28-04-2021 ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος
Ημ/νια: 21/09/2021 12:15:06
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΔΑ: Ψ5ΩΦΟΞ3Μ-2Ν2
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar