Απόφαση Παράτασης Ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Επαναληπτικού Διαγωνισμού Έργου: Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικών Καυσίμων 117ΠΜ (117ΠΜ-20-01)

Θέμα: Απόφαση Παράτασης Ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Επαναληπτικού Διαγωνισμού Έργου: Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικών Καυσίμων 117ΠΜ (117ΠΜ-20-01)
Ημ/νια: 21/09/2021 08:31:08
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: 63Ρ96-ΔΔΘ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar