Έγκριση Πρακτικού Ι για το αποτέλεσμα του σταδίου αποσφράγισης Φακέλου Δικαιολογητικών – Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών, στερεών) νερών και απορριμματογενώς ανακτώμενων στερών καυσίμων για την παρακολούθηση των οικοσυστημάτων των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και τη διερεύνηση εκτάκτων περιστατικών/καταγγελιών που ενέχουν κίνδυνο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Ι για το αποτέλεσμα του σταδίου αποσφράγισης Φακέλου Δικαιολογητικών – Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών, στερεών) νερών και απορριμματογενώς ανακτώμενων στερών καυσίμων για την παρακολούθηση των οικοσυστημάτων των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και τη διερεύνηση εκτάκτων περιστατικών/καταγγελιών που ενέχουν κίνδυνο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος
Ημ/νια: 21/09/2021 11:49:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΟΨ7ΛΡ-994
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar