ΑΡ.ΑΠΟΦ.311/2021 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 295/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Φαιστού αναφορικά για «Καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ», σύμφωνα με το υπ’ άρ. πρωτ.:8193/14-9-2021 έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.311/2021 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 295/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Φαιστού αναφορικά για «Καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ», σύμφωνα με το υπ’ άρ. πρωτ.:8193/14-9-2021 έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
Ημ/νια: 20/09/2021 13:59:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 633ΔΩΗ1-ΙΧΣ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar