Επικύρωση του από 24.8.2021 Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατα¬κύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση των υπηρεσιών Ιατρικών Αερίων σε Εργολάβο, για έξι (6) μήνες, για την ενίσχυση του συνεργείου Ιατρι¬κών Αερίων με δύο (2) τεχνικούς ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή πρακτικών μηχα¬νικών ή τεχνιτών αερίων καυσίμων ή ψυκτικών ή υδραυλικών, με κριτήριο αξιο¬λόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 € με Φ.Π.Α.

Θέμα: Επικύρωση του από 24.8.2021 Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατα¬κύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση των υπηρεσιών Ιατρικών Αερίων σε Εργολάβο, για έξι (6) μήνες, για την ενίσχυση του συνεργείου Ιατρι¬κών Αερίων με δύο (2) τεχνικούς ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή πρακτικών μηχα¬νικών ή τεχνιτών αερίων καυσίμων ή ψυκτικών ή υδραυλικών, με κριτήριο αξιο¬λόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 16/09/2021 08:25:39
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO’
ΑΔΑ: 6Ε3Ψ469067-ΘΝΚ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar