Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής έκθεσης προμήθειας τροφίμων & έγκριση στις κοινές διαδικασίες διαγωνισμού που θα διενεργηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θήρας

Θέμα: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής έκθεσης προμήθειας τροφίμων & έγκριση στις κοινές διαδικασίες διαγωνισμού που θα διενεργηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θήρας
Ημ/νια: 14/09/2021 10:59:06
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΞ0ΟΚΨΡ-ΧΑ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar