Λήψη απόφασης για έγκριση των υπ. αριθ. 20 & 27/2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων, προμήθεια καυσίμων για θέρμανση, προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων & προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ».

Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση των υπ. αριθ. 20 & 27/2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων, προμήθεια καυσίμων για θέρμανση, προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων & προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ».
Ημ/νια: 10/09/2021 12:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ7ΧΩ63-ΡΛΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar