Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και μελέτης, σύνταξη διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022-2024», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου, του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε.

Θέμα: Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και μελέτης, σύνταξη διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022-2024», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου, του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε.
Ημ/νια: 10/09/2021 11:06:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ02ΩΡΦ-7ΤΒ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar