Επικύρωση της υπ’ αριθ.212/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας, με θέμα: <>.

Θέμα: Επικύρωση της υπ’ αριθ.212/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας, με θέμα: <<Έγκριση ΙΙΙΙ πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού (Α/Σ 107930) για την Προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών – αντιψυκτικών του Δήμου Κόνιτσας και των Νομικών προσώπων του, έτους 2021-2022» >>.
Ημ/νια: 10/09/2021 12:06:13
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ0ΓΟΡ1Γ-25Κ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar