α) Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2021» της ΔΕΥΑΒ και β) κατακύρωση της προμήθειας στον οριστικό ανάδοχο ΑΦΟΙ Καλλιαρίδη ΟΕ.

Θέμα: α) Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2021» της ΔΕΥΑΒ και β) κατακύρωση της προμήθειας στον οριστικό ανάδοχο ΑΦΟΙ Καλλιαρίδη ΟΕ.
Ημ/νια: 10/09/2021 13:11:25
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)
ΑΔΑ: ΩΞΖΓΟΛΠ9-Β2Κ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar