Δαπάνη δημοσίευσεων της περιληπτικής διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022 (ΑΦΟΡΑ ΑΡΧΙΚΟ, Α΄ ΕΠΑΝ. & Β΄ ΕΠΑΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)

Θέμα: Δαπάνη δημοσίευσεων της περιληπτικής διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022 (ΑΦΟΡΑ ΑΡΧΙΚΟ, Α΄ ΕΠΑΝ. & Β΄ ΕΠΑΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)
Ημ/νια: 09/09/2021 11:40:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ0ΖΩΨΠ-Τ4Ε
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar